Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Водни турбини. Затворни съоръжения“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Трансформатори. Генератори“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Работа с програмируеми контролери SIMATIC S7 – 1200, S7 – 1500 – всички части (нива) на курсовете“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 124.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 224.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 324.11.2021 г.
Приложения24.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Присъединяване на обект „Савачна шахта – Чаира“, към мрежа 20 кV“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.11.2021 г.
Приложения16.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2021 г.
Приложения11.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Вътрешни одитори по БДС EN ISO 19011:2018 на интегрирана система за управление по стандартите БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2021 г.
Приложения02.11.2021 г.

Покана

Наименование:  „Изготвяне на работен проект за вертикални стълби във водовземната кула ГНД за ВЕЦ „Тешел“, язовирен район „Родопи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.10.2021 г.
Приложение № 128.10.2021 г.
Приложение към ТС - Приложение_1_-_Вертикален_разрез_прес_оста_на_кулата28.10.2021 г.
Приложения № 2 и № 328.10.2021 г.
Приложение № 428.10.2021 г.
Приложение № 2 към ТС - триизмерен модел на кулата28.10.2021 г.
Съобщение08.11.2021 г.

Покана

Наименование: „ВЕЦ „Кричим“ – Ремонт на инверторни блокове на UPS BENNING 5- 25 kVA“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.10.2021 г.
Приложения27.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на измервателни трансформатори“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.10.2021 г.
Техническа спецификация22.10.2021 г.
Проект на договор22.10.2021 г.
Приложения22.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на резервни части за извършване обслужване и ремонт на автобуси Пежо Боксер с рег. № СА 6510 КМ и № СА 6515 КМ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.10.2021 г.
Приложения19.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Поддържане и повишаване квалификацията на нещатна водолазна група към предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.10.2021 г.
Приложения07.10.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти15.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Кулинарни обучения за изготвяне на цялостно меню и аранжиране на ястия в почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.09.2021 г.
Приложения23.09.2021 г.

Покана

Наименование: Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.09.2021 г.
Приложения09.09.2021 г.

Покана

Наименование: Доставка на ново табло сигнализация в КЗ, ВЕЦ "Тополница"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.09.2021 г.
Приложения03.09.2021 г.
Чертежи03.09.2021 г.
Чертежи03.09.2021 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти14.09.2021 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.08.2021 г.
Приложения24.08.2021 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти08.09.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарни одеяла за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.08.2021 г.
Приложения10.08.2021 г.

Покана

Наименование: "Извършване на пощенски услуги за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.08.2021 г.
Приложения05.08.2021 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.07.2021 г.
Приложения28.07.2021 г.

Покана

Наименование: „Консултантски услуги, изготвяне на ново меню тип “a la carte” и обучение на персонала в почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.07.2021 г.
Приложения26.07.2021 г.

Покана

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД - ЦУ и почивни бази"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2021 г.
Техническа спецификация07.07.2021 г.
Приложения07.07.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарни одеяла за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2021 г.
Приложения07.07.2021 г.
Съобщение за прекратяване16.07.2021 г.

Покана

Наименование: :“Поддържане и актуализиране на придобита правоспособност за работа с електрокари и мотокари (II група) - универсални високоповдигачи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.07.2021 г.
Приложения05.07.2021 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни