Покана

Наименование: „Доставка на стоманени заготовки и бронзова тръба за възстановяване на проточна част на ХГ4 във ВЕЦ „Въча 1“
Обособена позиция № 1 – „Доставка на стоманени заготовки“
Обособена позиция № 2 – „Доставка на бронзова тръба“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.07.2024 г.
Техническа спецификация по обособена позиция 112.07.2024 г.
Техническа спецификация по обособена позиция 212.07.2024 г.
Приложения12.07.2024 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема: „Обучение на координатор по безопасност и здраве в строителството по време на изпълнение на строеж“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.07.2024 г.
Приложения12.07.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на програмируеми измервателни преобразуватели на електрически величини (трансмитери) за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.07.2024 г.
Приложения към покана10.07.2024 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на документация, необходима за стартиране на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води след Пречиствателни станции за отпадъчни води, в района на ВЕЦ „Тешел”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.07.2024 г.
Приложения02.07.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на химически продукти“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на еталонна смес за разтворени газове в трансформаторно масло“
Обособена позиция 2: „Доставка на специфични химични продукти“
Обособена позиция 3: „Доставка на неорганични химични продукти и други химически продукти“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.07.2024 г.
Приложения01.07.2024 г.

Покана

Наименование: Ревизия и ремонт на аварийно-смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Орфей“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.06.2024 г.
Техническа спецификация28.06.2024 г.
Приложения28.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на хербициди“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.06.2024 г.
Приложения27.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на висококалорични въглища“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.06.2024 г.
Приложения26.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.06.2024 г.
Приложения26.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Калибриране на технически средства“ в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Калибриране на техническо средство – Микроомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”
Обособена позиция № 2: „Калибриране на техническо средство – Уред за измерване на температура на въздуха от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”
Обособена позиция № 3: „Kалибриране на технически средства – Цифрови термометри по EN ISO/IEC 17025”
Обособена позиция № 4: „Калибриране на технически средства за измерване на неелектрически величини, използвани в лаборатория ЛИЕХХГВП”
Обособена позиция № 5: „Калибриране на технически средства за измерване на електрически величини, използвани в лаборатория ЛИЕХХГВП”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.06.2024 г.
Приложения20.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на инструменти и материали необходими за рехабилитация на статора на ХА 2 в ПАВЕЦ „Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.06.2024 г.
Приложения17.06.2024 г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти02.07.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на модулен сглобяем понтон за нуждите на Язовирен район „Искър“

Реф. №: 24ИП-Ч60А034


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.06.2024 г.
Приложения17.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на графитни уплътнения за ХГ-1, ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Алеко“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.06.2024 г.
Приложение 1 - ТС14.06.2024 г.
Приложения14.06.2024 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти01.07.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на парцали, конци и тензух “


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.06.2024 г.
Приложение 1 - ТС14.06.2024 г.
Приложения14.06.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на електронни апарати за измерване на кръвно налягане


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.06.2024 г.
Приложения14.06.2024 г.

Покана

Наименование: "Доставка на стационарен компресор за механичните спирачки на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Батак"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за поръчка11.06.2024 г.
Техническа спецификация - ВЕЦ Батак - стационарен компресор за механични11.06.2024 г.
Приложение №1 - фундамент за компресора11.06.2024 г.
Приложение №2 - Заявка за еднократен достъп11.06.2024 г.
Приложения - компресор спирачки ВЕЦ Батак11.06.2024 г.
Възлагателно писмо доставка компресор за механични спирачки ВЕЦ Батак11.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Ремонт стоманобетонна конструкция на шахта сегментен затвор – инжектиране, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - инжектиране Кърджали11.06.2024 г.
Техническа спецификация-инжектиране11.06.2024 г.
Приложение 1 - разрези ШСЗ - Кърджали11.06.2024 г.
Приложение 2 -Количествена сметка - ШСЗ - Кърджали - 202311.06.2024 г.
Образци - инжектиране11.06.2024 г.
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР -Кърджали11.06.2024 г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти20.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на заготовки от стомана за възстановяване на турбинното оборудване на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Кърджали“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2024 г.
Приложение 110.06.2024 г.
Приложения10.06.2024 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти19.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2024 г.
Приложения към поканата10.06.2024 г.
Проект на договор10.06.2024 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2024 г.
Техническа спецификация10.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на станции за зареждане на електрически автомобили“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2024 г.
Приложения към покана станции за зареждане на автомобили06.06.2024 г.
Проект на договор06.06.2024 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни