newspapers 3488857

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Закупуване на дървен материал за ремонтни дейности по парапети и огради на ПД „Енерго“ Боровец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.03.2023 г.
Приложения17.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.03.2023 г.
Техническа спецификация01.03.2023 г.
Проект на договор01.03.2023 г.
Приложения01.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на цимент за нуждите на площадка „Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.02.2023 г.
Приложения28.02.2023 г.
Съобщение09.03.2023 г.
Събщение17.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на готов за използване бетон за нуждите на площадка „Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.02.2023 г.
Приложения28.02.2023 г.
Съобщение09.03.2023 г.
Съобщение17.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на анализи на води за нуждите на НЕК ЕАД за тригодишен период“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 15.02.2023 г.
Приложения 15.02.2023 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 23.02.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на международни куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.02.2023 г.
Приложения14.02.2023 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на открита тераса в ПД „ЕНЕРГО“, Росенец“

Реф. №: 23РП – 219А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.01.2023 г.
Техническа спецификация25.01.2023 г.
Чертеж25.01.2023 г.
Проект на договор25.01.2023 г.
Споразумение по КОСЗБР25.01.2023 г.
Приложения25.01.2023 г.
Разяснение31.01.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на куриерски услуги в страната за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 10.01.2023 г.
Приложения 10.01.2023 г.

Покана

Наименование: „Проектиране, доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на интегрирана система за контрол на достъп и работно време в НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.12.2022 г.
Приложения22.12.2022 г.

Покана

Наименование: „Внедряване и функционална поддръжка на програмен продукт АБИС-хотел и АБИС-ресторант в ПД „Енерго“ Боровец – к.к. „Боровец“ и функционална поддръжка на информационна система АБИС-хотел и АБИС-ресторант, инсталирана в почивните домове и ЦУ на НЕК ЕАД и администриране на сървърите по места“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.12.2022 г.
Приложения20.12.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: MS SQL Server 2019


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.12.2022 г.
Приложения15.12.2022 г.

Покана

Наименование: „Ремонтни работи по бани в сектор В на ПД „Енерго“ Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.12.2022 г.
Приложения05.12.2022 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти15.12.2022 г.

Покана

Наименование: „Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално-охранителна техника на обект почивна база „ЕНЕРГО ЛОБОШ“, с. Ковачевци”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.11.2022 г.
Приложения25.11.2022 г.
Проект на договор25.11.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност за работа с мостови и козлови кранове II – ра степен (за кранове с товароподемност по 40 тона)“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност водач на кораб до 40 бруторегистър тона“;


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 123.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 223.11.2022 г.
Приложения ОП 123.11.2022 г.
Приложения ОП 223.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучения на служители от предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Водни турбини - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Силови трансформатори - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Синхронни хидрогенератори - до и над 10 MVA“;
Обособена позиция 4: Обучение на тема: „Напорни тръбопроводи и затворни съоръжения - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 5: Обучение на тема: „Трансформаторни масла. Експлоатация и поддръжка на маслонапълнени съоръжения. Обработване на трансформаторни масла“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 115.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 215.11.2022 г.
техническа спецификация ОП 315.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 415.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 515.11.2022 г.
Приложения15.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на доклад за съответствие на Инвестиционен проект и надзор по време на строителството на ПД „Енерго“ Росенец"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2022 г.
Приложения11.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на служители от ЦУ на НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“ на тема: „Управление на отпадъци – производствени, опасни и строителни“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2022 г.
Приложения04.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучениe на служители от НЕК ЕАД на тема: „Нормативни изисквания в областта на опасните химични вещества и смеси“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2022 г.
Приложения04.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 (осем) стаи и 1 (един) апартамент в ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.10.2022 г.
Приложения21.10.2022 г.
Проект на договор21.10.2022 г.
Споразумение21.10.2022 г.
Техническа спецификация21.10.2022 г.
Чертежи21.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Абонамент за електронен пресклипинг“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.10.2022 г.
Приложения05.10.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни