За контакти

Централно управление на НЕК ЕАД

София 1000, ул. Веслец 5
Тел: +359 2 9263 636
Факс: +359 2 987 25 50
Пресцентър: +359 2 9263 400
e-mail: nek@nek.bg

Търговия с електрическа енергия пазар на едро: trade@nek.bg
Доставка на електрическа енергия на крайни клиенти и Координатор на стандартна балансираща група: sales_ec@nek.bg
Доставчик от последна инстанция: dpi@nek.bg
Гаранции за произход: guaranteesoforigin@nek.bg