Покана

Наименование: „Доставка на течности за технически нужди“ в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2024 г.
Приложения29.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на индустриални почистващи продукти”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 25.04.2024 г.
Приложения 25.04.2024 г.
Договор 25.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида С“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.04.2024 г.
Техническа спецификация24.04.2024 г.
Образци24.04.2024 г.
Възлагателно писмо24.04.2024 г.
Съобщение30.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на NFC тагове за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.04.2024 г.
Приложения19.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на разединители за нуждите на площадка Белене“

Реф. №: 24РП-Е19А064


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.04.2024 г.
Приложение № 119.04.2024 г.
Приложения № 2, 3 и 419.04.2024 г.
Приложение № 519.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Презаливане на резервен турбинен лагер за ВЕЦ „Батак“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие18.04.2024 г.
Приложения18.04.2024 г.
Проект на договор18.04.2024 г.
Чертеж 118.04.2024 г.
Чертеж 218.04.2024 г.
Чертеж 318.04.2024 г.
Чертеж 418.04.2024 г.
Чертеж 518.04.2024 г.
Съобщение23.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на система за извличане на нефтопродукти“
Обособена позиция 2: „Доставка на вискозитетна вана“
Обособена позиция 3: „Доставка на лабораторно оборудване“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие17.04.2024 г.
Техническа спецификация17.04.2024 г.
ОП 1 - Индикативно предложение - образец17.04.2024 г.
ОП 2 - Индикативно предложение - образец17.04.2024 г.
Оп 3 - Индикативно предложение - образец17.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Приемане, извозване и обезвреждане на СЖП (страничен животински продукт) категория 3 от обекти на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие15.04.2024 г.
Приложения15.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: Изпитване за функционална годност и обслужване на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.04.2024 г.
Техническа спецификация ОП 108.04.2024 г.
Техническа спецификация ОП 208.04.2024 г.
Проект на възлагателно писмо ОП 108.04.2024 г.
Проект на възлагателно писмо ОП 208.04.2024 г.
Приложения08.04.2024 г.
Приложения № 608.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи НЕК ЕАД“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.04.2024 г.
Техническа спецификация08.04.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на смазочни вещества“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.04.2024 г.
Техническа спецификация01.04.2024 г.
Образци на документи01.04.2024 г.
Възлагателно писмо01.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на управление „Сигурност“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие29.03.2024 г.
Приложения29.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на вентилатор, компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на 1 бр. центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 2: „Доставка на компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие27.03.2024 г.
Приложения27.03.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на материал за изработка на фланец-заглушка на коляновидния дифузор на ХА4 на ПАВЕЦ „Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие25.03.2024 г.
Техническа спецификация25.03.2024 г.
Чертеж25.03.2024 г.
Приложения25.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка и монтаж на система двоен под върху прецизно регулируеми крачета с височина 300 мм за външна командна зала и компютърна зала – ПАВЕЦ Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие14.03.2024 г.
Приложения14.03.2024 г.
Съобщение25.03.2024 г.

Покана

Наименование: Избор на борсов посредник:
Обособена позиция 1: „Избор на борсов посредник на „Национална стокова борса“
Обособена позиция 2: „Избор на борсов посредник на „Българска стокова борса“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.03.2024 г.
Приложения12.03.2024 г.
Съобщение18.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на генератор, бензинов, инверторен, монофазен, 6.5 kW, за нуждите на ЯР „Белмекен“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие07.03.2024 г.
Приложения07.03.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на нова ел. задвижка за ПА-2 в ПС „Тошков Чарк“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие05.03.2024 г.
Техническа спецификация05.03.2024 г.
Приложения05.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на вентилатор, компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на 1 бр. центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 2: „Доставка на компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие26.02.2024 г.
Приложения26.02.2024 г.
Уведомление11.03.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на материал за изработка на фланец-заглушка на коляновидния дифузор на ХА4 на ПАВЕЦ Чаира


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Чертеж19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.
Съобщение05.03.2024 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни