Покана

Наименование: Ремонтни работи по бани и стаи в сектор В на ПД „Енерго“ Приморско


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.03.2022 г.
Приложения18.03.2022 г.

Покана/ Call

Наименование: „Абонамент към онлайн платформа за предоставяне на данни за прогнози на борсови цени за ден напред, включително прогнозно производство от ВЕИ източници“/
"Subscription to an online platform for provision of data about forecasts of day ahead power exchange prices, including expected generation from renewable energy sources"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана/ Call02.03.2022 г.
Приложения/ Annexes02.03.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на манометри за нуждите на управление „Електропроизводство“, отдел „ТОП на площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.03.2022 г.
Приложения01.03.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема: „Вътрешни одитори по БДС EN ISO 19011:2018 на интегрирана система за управление по стандартите БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.02.2022 г.
Приложения25.02.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за автотранспортна и специализирана техника за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.02.2022 г.
Приложения24.02.2022 г.

Покана

Наименование: Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.02.2022 г.
Техническа спецификация24.02.2022 г.
Приложения 2 и 324.02.2022 г.
Проект на договор24.02.2022 г.

Покана

Наименование: „Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Охрана със СОТ на обект „Учебен център „Трудовец“, находящ се на територията на община Ботевград, над с. Трудовец“;
Обособена позиция 2: „Охрана със СОТ на почивна станция „Витиня“, находяща се на територия на община Горна Малина, над с. Горно Камарци“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.02.2022 г.
Приложения22.02.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти02.03.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема: „Електронно възлагане на обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система – Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Нови промени в ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.02.2022 г.
Приложения21.02.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти07.03.2022 г.

Покана

Наименование: "Правно – информационна система за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.02.2022 г.
Приложения18.02.2022 г.

Покана

Наименование: "Избор на борсов посредник" в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.01.2022 г.
Приложения24.01.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на дивани и фотьойли, подмяна на разтегателни механизми и доставка на дюшеци за нуждите на почивен дом „Енерго“ Боровец


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.01.2022 г.
Приложения19.01.2022 г.

Покана

Наименование: Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради, собственост на НЕК ЕАД, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Закона за енергийната ефективност


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.01.2022 г.
Приложения13.01.2022 г.

Покана

Наименование: Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Охрана със СОТ на почивна база „Цигов чарк“, предприятие ВЕЦ, с адрес: община Батак, язовир „Батак“ и почивна станция „Беглика“, предприятие ВЕЦ, с адрес: община Батак, местност „Беглика - пощата“;

Обособена позиция 2: „Охрана със СОТ на административна сграда - блок № 1 на ЯР „Доспат“, предприятие „Язовири и каскади“, гр. Доспат, ул. „Първи май“ № 4 и блок № 2 на ЯР „Доспат“, предприятие „Язовири и каскади“, гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 9 - жилищна част, работилница, гараж и складове“;

Обособена позиция 3: „Охрана със СОТ на обект „Учебен център „Трудовец” на НЕК ЕАД, находящ се на територията на община Ботевград, над с. Трудовец“;

Обособена позиция 4: „Охрана със СОТ на касово помещение в административна сграда на Централно управление на предприятие „Водноелектрически централи“, с адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244“;

Обособена позиция 5: „Охрана със СОТ на център за изнесено обучение към предприятие ВЕЦ, с адрес гр. Кърджали, община Кърджали, южно от кв. „Прилепци“;

Обособена позиция 6: „Охрана със СОТ на имуществото на почивен дом „Енерго“ – Ботаническа градина, община град Варна“;

Обособена позиция 7: „Охрана със СОТ на офис на язовирен район „Въча“ в град Кричим п.к.4220, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. Тракия №2, ет.1, ап.1“

Обособена позиция 8: „Охрана със СОТ на офис на язовирен район „Въча“ в град Девин п.к. 4800, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Александър Костов №4, вх. А-Б, ет.0“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.12.2021 г.
Приложения20.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на манометри за нуждите на управление „Електропроизводство“, отдел „ТОП на площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.12.2021 г.
Приложения14.12.2021 г.
Съобщение22.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Изработване и доставка на знамена за нуждите на Централно управление и почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.12.2021 г.
Приложения07.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за период от една година“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.12.2021 г.
Приложения06.12.2021 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Обучение на тема: „Линукс, системна администрация“;
Обособена позиция №2:Обучение на тема: „Microsoft office (Word, Excel, Power point, Outlook)“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.12.2021 г.
Приложения02.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на рекламни материали за 2022 г.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.11.2021 г.
Приложения29.11.2021 г.

Покана

Наименование: “Снегопочистване, включващо почистване от сняг и лед на пътно платно и/или опесъчаване на второстепенен път с 2 000 л.м. от главен път Симитли-Разлог до ПД "Енерго" Предел“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.11.2021 г.
Приложения26.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на специализиран курс за придобиване на правоспособност за заваряване“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2021 г.
Приложения24.11.2021 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни