Покана

Наименование: „Извършване на профилактика и подготовка за зимния сезон на инсталация за осигуряване на битова гореща вода в почивен дом „Енерго“-Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.11.2020 г.
Приложения26.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Анализ на водни проби на пречиствателна станция в ПД „Енерго“ Боровец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.11.2020 г.
Приложения25.11.2020 г.

Покана

Наименование: "Доставка на технически газове за нуждите на площадка Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2020 г.
Приложения19.11.2020 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти30.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Извършване на международни куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.11.2020 г.
Приложения12.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.11.2020 г.
Техническа спецификация06.11.2020 г.
Договор - проект06.11.2020 г.
Приложения06.11.2020 г.
Съобщение19.11.2020 г.

Покана

Наименование: “Подмяна на стъклопакети в сградата на НЕК ЕАД – ЦУ, ул. „Веслец“ № 5


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2020 г.
Приложения02.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на ново обзавеждане за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.10.2020 г.
Приложения27.10.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на дезинфектанти с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и средства за дезинфекция.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.10.2020 г.
Приложения21.10.2020 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти30.10.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на технически средства за нанасяне на дезинфектанти за под и често докосвани повърхности - пулверизатори и пръскачки"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана02.10.2020 г.
Приложения02.10.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, свързани с противоепидемични мерки за COVID - 19“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2020 г.
Приложения30.09.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на безконтактни термометри за измерване на телесна температура на чело за обектите на НЕК ЕАД.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2020 г.
Приложения30.09.2020 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и хладилници в почивните домове на НЕК ЕАД в седем обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.06.2020 г.
Приложения29.06.2020 г.
Съобщение09.07.2020 г.

Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2020 г.
Приложения12.06.2020 г.

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за период от една година"

Реф. №: 19ТП-319А088


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.12.2019 г.
Приложение 1 - ТС18.12.2019 г.
Приложения18.12.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и компютърна техника за възстановяване на увредено имущество на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.11.2019 г.
Приложения28.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Избор на борсов посредник"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.11.2019 г.
Приложения21.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Закупуване на 1(един) брой ремарке за превоз на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2019 г.
Приложения19.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Закупуване на 1 /един/ брой оборудване за компютърна авто-диагностика за нуждите на автотранспортната техника на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2019 г.
Приложения19.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сгради и прилежащи дворни площи, собственост на НЕК ЕАД"

Реф. №: 19АС-419А062


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.10.2019 г.
Приложения18.10.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения, използвани в НЕК EАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2019 г.
Приложения04.10.2019 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти15.10.2019 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни