shutterstock team work 1030085188

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

 

Съгласно издадената от КЕВР Лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група, ДПИ НЕК ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в случаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електрическа енергия, или когато избраният от тях търговец не извършва доставка на електрическа енергия по независещи от клиента причини.

Продажбата на електрическа енергия от ДПИ НЕК ЕАД на клиента се извършва съгласно отчетените показания на средство за търговско измерване по тарифен план „една скала“ с една и съща цена през всичките часове на денонощието.

Документи

  „Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ”

  „Договор за комбинирани услуги по общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ”

  „Правила за работа с потребители на ДПИ”.

  „Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“, приета с решение по т.2 от Протокол №110/18.07.2013 г., на ДКЕВР на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката.

 

Цени

Съгласно чл.100, ал. 1 от Закона за енергетиката, НЕК ЕАД, в качеството си на доставчик от последна инстанция има право да сключва сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени.

Средната продажна цена на електрическата енергия, доставяна от ДПИ НЕК ЕАД включва надценка в размер на 3 на сто от действително извършените разходи за закупуване на електрическа енергия, съгласно „Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“.

НЕК ЕАД, в качеството си на доставчик от последна инстанция обявява:

Цена за продажба на електрическа енергия за месец юни 2021г.

Тарифен план

Единична цена лв./кВтч

Една скала

0,15559

 

Обявената цена не включва:

  • ДДС;
  • разходи за балансираща енергия;
  • акциз;
  • цена за „задължение към обществото”.

Имейл адрес за клиенти на ДПИ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.