Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите на служителите в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ

Реф. №: 18ИП-319А041


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.06.2018 г.
Приложения21.06.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар - посуда за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-Х19А034


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2018 г.
Приложения25.05.2018 г.
Таблица 125.05.2018 г.
3.1 Таблица - предложение25.05.2018 г.
Ценова таблица25.05.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за почивни домове, собственост на НЕК ЕАД в 2 обособени позиции:
Обособени позиция 1: Доставка на нови матраци за ПД "Енерго" Предел
Обособени позиция 2: Доставка на нови матраци за ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-Х19А015


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.03.2018 г.
Приложения23.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни приемници за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.03.2018 г.
Приложения20.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи Унипос, части за пожарогасителни инсталации, спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.02.2018 г.
Приложения19.02.2018 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти28.02.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на материали за извършване на дейности по преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) на площадка "Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.02.2018 г.
Приложения19.02.2018 г.

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за срок от една година"

Реф. №: 17ТП-У19А114


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.01.2018 г.
Техническа спецификация10.01.2018 г.
Приложения10.01.2018 г.

Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сгради и дворни площи на П ВЕЦ, П Я и К, почивните домове на територията на страната и ЦУ на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 17АС-В19А109


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.01.2018 г.
Приложения08.01.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини"

Реф. №: 17ТП-519А112


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.01.2018 г.
Приложения03.01.2018 г.
Протокол09.01.2018 г.

Покана

Наименование: „Доставка на мултифункционални устройства и скенери в две обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“
Обособена позиция 2: „Доставка на мултифункционални устройства и скенери за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 17ИП-250А041


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.12.2017 г.
Приложения18.12.2017 г.

Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна платка за възбудителна система за ВЕЦ "Тешел"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.12.2017 г.

Покана

Наименование: "Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения, използвани в НЕК ЕАД"

Реф. №: 17ТП-В19А092


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.10.2017 г.
Приложения25.10.2017 г.
Протокол07.11.2017 г.
Договор29.11.2017 г.

Покана

Наименование: "Осигуряване на публичност за Проект от общ интерес "Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица"

Реф. №: 17ИП-В19А050


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.09.2017 г.
Приложения04.09.2017 г.
Разяснения13.09.2017 г.

Покана

Наименование: „Оглед на напорен тръбопровод и водна кула на ПАВЕЦ „Белмекен“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.08.2017 г.
Приложения31.08.2017 г.

Покана

Наименование: Доставка на гумени елементи за еластични съединители в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: ПС „Дженевра" - Гумени елементи за еластични съединители – доставка;
Обособена позиция 2: ПС „Беглика" - Гумени елементи за еластични съединители на ПА 1 и 2 – доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.08.2017 г.
Протокол23.08.2017 г.

Покана

Наименование: Доставка на платка SC520 за агрегатен контролер на ХГ4 ВЕЦ „Кърджали"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.08.2017 г.
Протокол18.09.2017 г.

Покана

Наименование: "Ремонт на релейна защита за ВЕЦ "Студен кладенец"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.07.2017 г.
Протокол20.09.2017 г.

Покана

Наименование: "Осигуряване на публичност за Проект от общ интерес "Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица"

Реф. №: 17ИП-В19А050

СЪОБЩЕНИЕ: Срокът за представяне на оферти се удължава до 17:30 часа на 29.06.2017 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.06.2017 г.
Протокол07.07.2017 г.

Покана

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване в две обособени позиции":
Обособена позиция № 1 - "Доставка на бутилирана вода за питейни цели, пластмасови чаши за еднократна употреба и диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча-2", ЯР "Въча";
Обособена позиция № 2 – "Доставка на бутилирана вода за питейни цели, пластмасови чаши за еднократна употреба и диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 16АС-М19А036


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.10.2016 г.
Приложения към поканата12.10.2016 г.
Приложения към Техническото предложение - декларации17.10.2016 г.
Протокол31.10.2016 г.
Договор поз 109.11.2016 г.
Договор поз 209.11.2016 г.

Покана

Наименование: "Извършване на годишен технически преглед на леки, товарни и специализирани автомобили, автобуси, ремаркета и мотоциклети, собственост на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.06.2016 г.
Приложения към ТС14.06.2016 г.
Ценови таблици14.06.2016 г.
Протокол15.07.2016 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни