Организационна структура на НЕК ЕАД

Структура уебсайт

Съвет на директорите на НЕК ЕАД

Вася Николовска – председател на СД на НЕК ЕАД
Светослав Спасов – заместник председател на СД на НЕК ЕАД
Иван Йончев – член на СД и Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
Христо Георгиев – член на СД на НЕК ЕАД
Момчил Ванов – член на СД на НЕК ЕАД