Организационна структура на НЕК ЕАД

Структура уебсайт

Съвет на директорите на НЕК ЕАД

Албена Туджарова – председател на СД на НЕК ЕАД
инж. Мартин Георгиев – член на СД и Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
Александър Русанов – член на СД на НЕК ЕАД
Виктория Петрова – член на СД на НЕК ЕАД
Деян Иванов – член на СД на НЕК ЕАД