Организационна структура на НЕК ЕАД

Структура уебсайт

Съвет на директорите на НЕК ЕАД

Христо Величков Георгиев – председател на СД
Иван Тодоров Йончев
– член на СД и изпълнителен директор
Момчил Векилов Ванов – член на СД