Покана

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от НЕК ЕАД и нейните поделения"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2019 г.
Приложения30.09.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни приемници за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.06.2019 г.
Приложения18.06.2019 г.

Покана

Наименование: "Ремонт на бяла техника в ЦУ и почивните домове на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.05.2019 г.
Приложения29.05.2019 г.

Покана

Наименование: "Закупуване на нови матраци за ПД "Енерго" Мала Църква и ПД "Енерго" Приморско"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.05.2019 г.
Приложения08.05.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски и домашен инвентар за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.03.2019 г.
Приложения29.03.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на аксесоари за баня за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.03.2019 г.
Приложения21.03.2019 г.

Покана

Наименование: "Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД" в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.02.2019 г.
Приложения27.02.2019 г.
Съобщение01.03.2019 г.
Ценова таблица01.03.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.01.2019 г.
Приложения24.01.2019 г.

Покана

Наименование: Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за период от една година

Реф. №: 18ТП-Т19А083


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.01.2019 г.
Техническа спецификация04.01.2019 г.
Приложения04.01.2019 г.

Покана

Наименование: Доставка на батерии за UPS устройства


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.10.2018 г.
Приложения18.10.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на външно хранилище на данни (NAS), 12 броя твърди дискове и резервни части за дисков масив в ЦУ на НЕК ЕАД в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.09.2018 г.
Приложения26.09.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на външно хранилище (NAS) и 12 броя твърди дискове за ЦУ на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 30.08.2018 г.
Приложения 30.08.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на входно-изходни модули за разширяване на управляващите системи във връзка с осигуряване на допълнителни сигнали за ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Ивайловград"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.08.2018 г.

Покана

Наименование: "Извършване на международни куриерски услуги"

Реф. №: 18ТП-В19А053


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.08.2018 г.
Приложения15.08.2018 г.

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за разходи, деклариране в рамките на МСЕ за Проект от общ интерес "Хидро помпена акумулираща мощност в България - Яденица"

Реф. №: 18ИП-312А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.07.2018 г.
Приложения02.07.2018 г.
YA AU Общи условия 2018-05-25 ENG02.07.2018 г.
YA AU Общи условия 2018-05-31 BG НЕК02.07.2018 г.

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите на служителите в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ

Реф. №: 18ИП-319А041


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.06.2018 г.
Приложения21.06.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар - посуда за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-Х19А034


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2018 г.
Приложения25.05.2018 г.
Таблица 125.05.2018 г.
3.1 Таблица - предложение25.05.2018 г.
Ценова таблица25.05.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за почивни домове, собственост на НЕК ЕАД в 2 обособени позиции:
Обособени позиция 1: Доставка на нови матраци за ПД "Енерго" Предел
Обособени позиция 2: Доставка на нови матраци за ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-Х19А015


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.03.2018 г.
Приложения23.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни приемници за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.03.2018 г.
Приложения20.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи Унипос, части за пожарогасителни инсталации, спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.02.2018 г.
Приложения19.02.2018 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти28.02.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни