tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 обекта, находящи се в гр. Белене

Обявление

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на фургон на колела, находящ се в гр. Белене

Публичният търг с тайно наддаване за продажба на фургон на колела, находящ се в гр. Белене, обявен на 16.02.2022 г., вместо на 17.03.2022 г. ще се проведе на 30.03.2022 г. Документи за участие се приемат до 12:00 часа на 30.03.2022 г.

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на фургон на колела, находящ се в гр. Белене

Обявление

Документация

Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Площ от 9.7 кв.м., обособена от ½ технологична кабина, разположена на южната стена на апаратна камера и площта на 1 бр. антена, монтирана на покрива на сградата на апаратната камера на ВЕЦ „Алеко”.

Обявление

Документация

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Площ от 12.4 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включващи площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 3 бр. антени, монтирани на покрива на сградата на Апаратна камера.

Обявление

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Площ от 9.7 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включваща площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 1 бр. антена, монтирана на покрива на сградата на Апаратна камера.

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1. Площ от 13.5 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 5 бр. антени;

2. Площ от 10.5 кв.м. във ВЕЦ „Момина клисура”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 1 бр. антена;

3. Площ от 5.65 кв.м. във ВЕЦ „Бели Искър”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 1 бр. антена;

4. Площ от 10 кв.м. в ПАВЕЦ „Чаира”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологично табло и 6 бр. антени;

5. Площ от 12.4 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включващи площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 3 бр. антени, монтирани на покрива на сградата на Апаратна камера.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 имота – жилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни