tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 11 имота - жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене

Обявление

Документация

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Белене

Обявление

Документация

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 12 имота в гр. Белене

Обявление

Документация

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 бр. моторни превозни средства (MПС) и 1 бр. пътно превозно средство (ППС), собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Белене

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота, находящи се в гр. Белене

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес, представляващ две функционално свързани сгради на един етаж, с обща площ от 720 кв.м., находящ се в гр. Белене.

Обявление

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота, находящи се в гр. Белене

Обявление

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни