tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 бр. моторни превозни средства (MПС) и 1 бр. пътно превозно средство (ППС), собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Белене

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота, находящи се в гр. Белене

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес, представляващ две функционално свързани сгради на един етаж, с обща площ от 720 кв.м., находящ се в гр. Белене.

Обявление

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота, находящи се в гр. Белене

Обявление

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на силов трансформатор ТМГПУ – 70000/110/10,5 kV, находящ се на площадката на ВЕЦ „Момина клисура“, Общ. Белово;

Обявление

Документация

НЕК ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес, представляващ две функционално свързани сгради на един етаж, с обща площ от 720 кв.м., находящ се в гр. Белене

Обявление

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
Силов трансформатор ТМГПУ – 70000/110/10,5 kV, находящ се на площадката на ВЕЦ «Момина клисура», с. Момина клисура, общ. Белово, собственост на НЕК ЕАД.

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни