Покана

Наименование: „Провеждане на обучения на служители от предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Водни турбини - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Силови трансформатори - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Синхронни хидрогенератори - до и над 10 MVA“;
Обособена позиция 4: Обучение на тема: „Напорни тръбопроводи и затворни съоръжения - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 5: Обучение на тема: „Трансформаторни масла. Експлоатация и поддръжка на маслонапълнени съоръжения. Обработване на трансформаторни масла“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 115.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 215.11.2022 г.
техническа спецификация ОП 315.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 415.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 515.11.2022 г.
Приложения15.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на доклад за съответствие на Инвестиционен проект и надзор по време на строителството на ПД „Енерго“ Росенец"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2022 г.
Приложения11.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на служители от ЦУ на НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“ на тема: „Управление на отпадъци – производствени, опасни и строителни“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2022 г.
Приложения04.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучениe на служители от НЕК ЕАД на тема: „Нормативни изисквания в областта на опасните химични вещества и смеси“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2022 г.
Приложения04.11.2022 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 (осем) стаи и 1 (един) апартамент в ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.10.2022 г.
Приложения21.10.2022 г.
Проект на договор21.10.2022 г.
Споразумение21.10.2022 г.
Техническа спецификация21.10.2022 г.
Чертежи21.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Абонамент за електронен пресклипинг“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.10.2022 г.
Приложения05.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Почистване на храсти и растителност на участък от площадка „Джаферско дере“, в района на ВС „Чаира“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
Приложения04.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на коледна украса в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изкуствени елхи“
Обособена позиция 2: „Декоративни лампи за коледни елхи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
Приложения04.10.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на работници от предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“ за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, категория Тпс -МТХ (преносима и стационарна техника – моторни триони и храсторези)


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.09.2022 г.
Приложения28.09.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Ремонт на работни помещения в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.09.2022 г.
Техническа спецификация07.09.2022 г.
Разпределение IV-съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение IV07.09.2022 г.
Разпределение V - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение V07.09.2022 г.
Разпределение VI - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение VI07.09.2022 г.
Проект на договор07.09.2022 г.
Образци на документи07.09.2022 г.

Покана

Наименование: Избор на борсов посредник на „Софийска стокова борса“ АД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 26.07.2022 г.
Приложения 26.07.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на конструктивно становище за сградата на ПД „Енерго“ Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Приложения30.06.2022 г.
Съобщение12.07.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на нови пожарогасители и противопожарно оборудване в НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Приложения30.06.2022 г.
Проект на договор30.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.06.2022 г.
Приложения23.06.2022 г.
Съобщение12.07.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на отоплителна инсталация в ПД „Енерго” Предел


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Обществени поръчки“ на тема: „Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.

Покана

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект по смисъла на чл. 142 от ЗУТ и извършване на строителен надзор за изпълнение на строителство на „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, подобект „Експлоатационен път до Савачна шахта Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Приложения10.06.2022 г.
Проект на договор10.06.2022 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2022 г.

Покана

Наименование: Проектиране на нова пожароизвестителна система в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 07.06.2022 г.
Приложения 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 1 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 2 07.06.2022 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за вертикални стълби във водовземната кула ГНД за ВЕЦ „Тешел“, язовирен район „Родопи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.06.2022 г.
Приложение 1 - Техническа спецификация07.06.2022 г.
Приложение към техническа спецификация07.06.2022 г.
Образци07.06.2022 г.
Проект на договор07.06.2022 г.
Споразумение по качество07.06.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти21.06.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 01.07.2022 г.

Покана

Наименование: Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на почивен дом „Пчелина“, с. Ковачевци


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.06.2022 г.
Приложения02.06.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни