shutterstock team work 1030085188

Информация съгласно ЗПП

 


Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

 

Screenshot 2023 04 20 114230


Икономически и финансови показатели

Финансов отчет към 30.06.2020 г.

ГФО на НЕК ЕАД към 31.12.2021г

Финансов отчет към 30.06.2022 г.

Финансов отчет към 30.06.2023 г.


Устав на НЕК ЕАД

Устав на НЕК ЕАД 06.01.2023г.