Покана

Наименование: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за външни посетители за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.05.2023 г.
Приложения22.05.2023 г.
Разяснение26.05.2023 г.

Покана

Наименование: „Изработване на брандбук на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.05.2023 г.
Приложения22.05.2023 г.

Ремонт на хладилна техника в почивните домове на НЕК ЕАД в обособени позиции

Наименование: Ремонт на хладилна техника в почивните домове на НЕК ЕАД в обособени позиции

Статус: Срок за подаване 17:30 ч. на 26.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.05.2023 г.
Приложения12.05.2023 г.
Образци12.05.2023 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.05.2023 г.
Приложения04.05.2023 г.

Покана

Наименование: 
„Закупуване на услуга за анализиране на пазарите на електрическа енергия, актуалните тенденции за тяхното развитие, последните новини в енергийния сектор и прогнозиране на цени на електрическа енергия за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.05.2023 г.
Приложения02.05.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на части за поддържане и ремонтиране на метеорологичните станции, изградени около площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.03.2023 г.
Приложения27.03.2023 г.
Съобщение05.04.2023 г.
Съобщение12.04.2023 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на дървен материал за ремонтни дейности по парапети и огради на ПД „Енерго“ Боровец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.03.2023 г.
Приложения17.03.2023 г.
Съобщение05.04.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.03.2023 г.
Техническа спецификация01.03.2023 г.
Проект на договор01.03.2023 г.
Приложения01.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на цимент за нуждите на площадка „Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.02.2023 г.
Приложения28.02.2023 г.
Съобщение09.03.2023 г.
Събщение17.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на готов за използване бетон за нуждите на площадка „Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.02.2023 г.
Приложения28.02.2023 г.
Съобщение09.03.2023 г.
Съобщение17.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на анализи на води за нуждите на НЕК ЕАД за тригодишен период“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 15.02.2023 г.
Приложения 15.02.2023 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 23.02.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на международни куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.02.2023 г.
Приложения14.02.2023 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на открита тераса в ПД „ЕНЕРГО“, Росенец“

Реф. №: 23РП – 219А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.01.2023 г.
Техническа спецификация25.01.2023 г.
Чертеж25.01.2023 г.
Проект на договор25.01.2023 г.
Споразумение по КОСЗБР25.01.2023 г.
Приложения25.01.2023 г.
Разяснение31.01.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на куриерски услуги в страната за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 10.01.2023 г.
Приложения 10.01.2023 г.

Покана

Наименование: „Проектиране, доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на интегрирана система за контрол на достъп и работно време в НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.12.2022 г.
Приложения22.12.2022 г.

Покана

Наименование: „Внедряване и функционална поддръжка на програмен продукт АБИС-хотел и АБИС-ресторант в ПД „Енерго“ Боровец – к.к. „Боровец“ и функционална поддръжка на информационна система АБИС-хотел и АБИС-ресторант, инсталирана в почивните домове и ЦУ на НЕК ЕАД и администриране на сървърите по места“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.12.2022 г.
Приложения20.12.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: MS SQL Server 2019


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.12.2022 г.
Приложения15.12.2022 г.

Покана

Наименование: „Ремонтни работи по бани в сектор В на ПД „Енерго“ Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.12.2022 г.
Приложения05.12.2022 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти15.12.2022 г.

Покана

Наименование: „Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално-охранителна техника на обект почивна база „ЕНЕРГО ЛОБОШ“, с. Ковачевци”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.11.2022 г.
Приложения25.11.2022 г.
Проект на договор25.11.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност за работа с мостови и козлови кранове II – ра степен (за кранове с товароподемност по 40 тона)“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност водач на кораб до 40 бруторегистър тона“;


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 123.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 223.11.2022 г.
Приложения ОП 123.11.2022 г.
Приложения ОП 223.11.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни