Image

Кариери

НЕК като работодател

НЕК ДЕМОГРАФИЯ

Днес в Националната електрическа компания ЕАД работят над 2000 служители, като средният период на работа в компанията надхвърля 10 години. Независимо от тази фирмена лоялност, ние постепенно се подмладяваме и средната възраст на нашите служители намалява с около две години през всяка следваща календарна година. Това се дължи на засиления интерес на младите специалисти към възможността да работят в лидера на българската енергетика в областта на зелената енергия и на възобновяемите енергийни източници. Независимо от традиционното присъствие на мъже в енергийния бранш, при нас вече всеки трети служител е жена и примери за това са инженери и юристи, финансисти и икономисти на ключови експертни и ръководни позиции.

ПРИЕМСТВЕНОСТ И ТРАДИЦИИ

НЕК на практика реализира принципите за приемственост в организацията, като при нас работят четири поколения служители – много често това са потомствени технически специалисти, участвали в проектирането и изграждането, експлоатацията, ремонта и поддръжката на най-големите хидро-енергийни обекти и съоръжения на страната. Работата в компания, която се грижи за едни от най-ценните стратегически ресурси на България – водата и енергията – е професионална гордост на всички наши колеги.

ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ

Развитието на технологиите и иновациите се случват благодарение на хората, които работят в НЕК. Амбициозните планове за технологично обновяване и развитие се създават и реализират от нашите инженери и затова НЕК непрекъснато инвестира в обучението и развитието на иновативността и креативността на своите специалисти. Ние не просто привличаме хората с потенциал, но и се грижим този потенциал да бъде непрекъснато развиван и в крайна сметка техните идеи да намерят реализация в името на благото на цялото ни общество. Чрез финансиране на обучения и образователни проекти компанията подкрепя не само своите служители, но и учениците и студентите от партниращи учебни висши и професионални учебни заведения. В процес на развитие при нас са стажантски и стипендиатнски програми, които осигуряват мотивирано задържане и успешна професионална реализация на нашите деца тук в България.

НЕК КАТО РАБОТОДАТЕЛ

Нашата компания е национално признат устойчив работодател, който полага сериозни грижи не само за своите служители, но и за членовете на техните семейства. Съвместните инициативи и ангажирането с обществено значими доброволчески каузи допринася за създаването на благоприятна среда и приятелско общуване на работното място, сплотяване и изграждане на общност от единомишленици.