newspapers 3488857

Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЕК ЕАД

Изпълнителният директор на НЕК ЕАД Петър Илиев награди служители на компанията с над 30 години стаж в енергетиката по случай Деня на енергетика

На 18 юни, на официална церемония, г-н Петър Илиев връчи ежегодните награди по случай професионалния празник на енергетиците. Удостоени с отличия бяха много служители на компанията с над 30-годишен стаж в енергетиката.

Г-н Петър Илиев пожела на всички здраве, щастие и успехи, благодари им за всеотдайния труд и високия професионализъм при изпълнение на служебните задължения: „На този ден искам да изразя своето уважение и искрена признателност към всички ръководители, работници и специалисти, чиято любов към професията на български енергетици, отговорност и всеотдайност в ежедневната им работа, са гарант за отстояване на авторитета на Националната електрическа компания на България."

Гости на събитието бяха членовете на СД на НЕК ЕАД, Георги Петров – председател на Националната федерация на енергетиците и Божидар Митев – председател на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България, към КНСБ.

1

 

Сред наградените повече от 130 служители с над 30 години стаж в енергетиката бе и изпълнителният директор на НЕК ЕАД, почетната фирмена статуетка му бе връчена от Момчил Ванов – председател на СД на компанията.

2

3

Становище на НЕК ЕАД относно Доклад на КЕВР за цени в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно Доклад на КЕВР за цени в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно доклад на КЕВР за цени в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2015 г.

Становище на НЕК ЕАД относно доклад на КЕВР за цени в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2015 г.

Яденица е със статут на Проект от общ интерес за енергийната инфраструктура на Европейският съюз

На 24.04.2015 г. влезе в сила споразумението за безвъзмездни финансови средства подписано между НЕК ЕАД и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи" към Европейската комисия. Съгласно това споразумение, отпуснатите на НЕК ЕАД средствата са в размер до 3,213 млн. евро. С тях ще се покрият 50% от разходите за обновяване на ОВОС, проект и получаване на разрешително за строеж на язовир Яденица.

Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица е със статут на Проект от общ интерес (PCI) за енергийната инфраструктура на Европейския съюз.

С генераторна мощност 864 МW и помпена 788 МW „Чаира" е най-голямата ПАВЕЦ в Източна Европа. В централата са монтирани четири едностъпални хидроагрегата по 216 МW – в турбинен и по 197 МW – в помпен режим. Горен изравнител на ПАВЕЦ „Чаира" е язовир „Белмекен" с полезен обем 141 млн. м3 – който служи като основно водохранилище за централите от енергийната каскада „Белмекен-Сестримо" – а долният изравнител, язовир „Чаира", е с полезен обем 4,2 млн. м3. С реализирането на Проект „Яденица" обемът на долния изравнител ще се увеличи с 9 млн. м3.

Така ще увеличи времето за непрекъсната работа на ПАВЕЦ „Чаира", основен балансьор в електроенергийната система на България, от 8,5 часа на 22 часа при пълна мощност на четирите хидроагрегата в турбинен режим.
Връзката между двете водохранилища - язовир „Чаира" и язовир „Яденица" ще се осъществява чрез напорна деривация - реверсивен напорен тунел.

След въвеждането в експолатация на язовир „Яденица", ПАВЕЦ "Чаира" ще премине от дневен към седмичен режим на работа.
При дневния режим се налага ежедневно изравняване на отработената вода от централата в турбинен и помпен режим.

Проектът „Яденица" обхваща реализацията на два основни строителни елемента. Те са както следва:

1. Изграждане на реверсивния напорен тунел за връзка между язовир „Яденица" и язовир „Чаира.
Габаритите на съоръжението са както следва:

  • Обща дължина на тунела - 6 728 м;
  • Светъл диаметър - 7,0 м;

2. Изграждане насипна язовирна стена „Яденица"

  • Общ обем на язовирното езеро - 14,2 млн м3;
  • Полезен обем на язовирното езеро - 9,2 млн. м3;
  • Височина на стената - 109,15 м;
  • Дължина на стената по короната - 315,0 м;

Работно посещение в най-голямата помпено-акумулираща централа в Източна Европа ПАВЕЦ Чаира

На работно посещение в най-голямата помпено-акумулираща централа в Източна Европа ПАВЕЦ  Чаира, собственост на НЕК ЕАД, бяха представителина MEPSO - Македония, EMS - Сърбия, MAVIR - Унгария, TEIAS - Турция, Transelectrica – Румъния.

На срещата представители на НЕК ЕАД запознаха гостите с каскада Белмекен - Сестримо и ПАВЕЦ Чаира. Чуждестранните гости разгледаха централата и се запознаха със съоръженията, режимите на работа, както и подробности по отношение на важното място, което заема ПАВЕЦ Чаира в регулирането на електроенергийната система на България.

chaira1

chaira2

chaira3

chaira4

chaira5

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни