newspapers 3488857

Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с появили се публикации в медиите за подготвяна схема на скрита приватизация на Националната електрическа компания ЕАД чрез изкупуване на неин дълг, заявяваме следното:

Ръководството на НЕК ЕАД не води и не е водило разговори нито с частни лица, нито с частни дружества, нито с когото и да било за каквато и да е приватизация на активи на компанията. Длъжни сме да напомним, че ролята на Национална електрическа компания в енергийния сектор е от стратегическо значение за сигурността на страната. Относно задълженията на НЕК ЕАД заявяваме решимостта на ръководството на компанията да направи всичко възможно за нейното финансово стабилизиране.


ПРЕСЦЕНТЪР

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с разпространени твърдения от някои производствени предприятия, свързани с балансиращия пазар и ролята на НЕК ЕАД, уточняваме следното:От 1.06.2014 г. стартира ефективно балансиращият пазар за производители и крайни снабдители на електроенергия. НЕК ЕАД, като координатор на специална балансираща група, спазва принципите на равнопоставеност между производителите и прогнозите на крайните снабдители, спазвайки Закона за енергетиката. В случаите когато прогнозите на крайните снабдители за нуждата от електроенергия са по-малки от прогнозата на производителите на електроенергия Общественият доставчик определя почасовите количества за всеки отделен ден, за всяка от производствените централи при отчитане на производствените характеристики на техните агрегати. С цел да не бъде упрекната, че защитава един или друг производител, НЕК ЕАД ограничава равнопоставено производителите включително производството от собствените си централи. Считаме, че претенциите на определени производители целят единствено да се компрометира балансиращият пазар с цел неспазване на правилата за търговия, което ще бъде в ущърб на обществото.

ПРЕСЦЕНТЪР

Варна и Добрич получиха дарението на Национална електрическа компания

На 26 и 27 юни 2014 г. представители на НЕК ЕАД се запознаха на място с проблемите на пострадалите от наводненията хора в градовете Варна и Добрич и участваха лично в раздаването на дарените от НЕК ЕАД хранителни продукти на бедстващите граждани. Директорите на Областните съвети на Български червен кръст в гр. Варна и гр. Добрич - Милена Сиракова и д-р Арчун Еринозов изразиха благодарност от името на ОС на БЧК и от името на засегнатите от природното бедствие хора за подкрепата и съпричастието от страна на НЕК ЕАД. НЕК ЕАД изразява готовност за допълнително съдействие до решаване на кризисната ситуация.

НЕК ЕАД осигурява помощи на засегнатите от наводненията хора

НЕК ЕАД се присъединява към инициативата на Министерството на икономиката и енергетиката за подпомагане на засегнатите селища в Североизточна България.
Днес за Варна и Добрич отпътува ТИР с 2.5 т. опаковани храни и консерви, които ще достигнат до нуждаещите се с партньорството на Българския червен кръст.
Ръководството на НЕК ЕАД изразява своята съпричастност към трудностите и изпитанията, на които са подложени засегнатите от природното бедствие и ще подпомогне със свои специалисти пострадалите райони.

Съгласно Закона НЕК ще обяви публично финансовия си отчет за 2013 г. до 31 юли

Във връзка с често разпространявано твърдение в средствата за масова информация от народните представители Делян Добрев и Александър Ненков относно изискана и непредоставена информация на Годишен финансов отчет за 2013 г. и Финансов отчет за І-во тримесечие на 2014 г., на НЕК ЕАД уточняваме следното:
Национална електрическа компания (НЕК), спазвайки законите в страната, а в конкретния случай чл. 40 от Закона за счетоводството, е задължена да публикува Годишния си финансов отчет за 2013 г. и Годишния доклад за дейността за 2013 г. чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър до 31 юли 2014 г. Годишният финансов отчет на НЕК ЕАД за 2013г. към настоящия момент не е окончателен и съответно одитиран и заверен от независими финансови одитори съгласно изискванията на чл. 38 от Закона за счетоводството.
"Заварих НЕК в много тежко състояние. Новото ръководство на компанията полага всички усилия да стабилизира финансовото й състояние, спазвайки законите в страната и осъзнавайки важното място и роля на НЕК за стабилността на енергетиката в страната", подчерта Екатерина Истаткова - изпълнителен директор на НЕК.
След изпълнение на всички изисквания на законодателството в Р България, исканата информация ще бъде предоставена на народните представители.

Министър Драгомир Стойнев: С предприетите от нас мерки успяхме да стабилизираме НЕК

2 551 869 000 лева са задълженията на компанията към 31 декември 2012 г.

С предприетите от сегашното правителство мерки успяхме да стабилизираме състоянието на "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК). Ако бяхме последвали Бизнес програмата на НЕК за 2012-2014 г., одобрена от експертите на предишното управление, във финансовия резултат на "НЕК" ЕАД щеше да бъде отразена загуба от 500 млн. лв. за 2013 г. и 700 млн. лв. за 2014 г. Разработеният бизнес план показва влошаващо се финансово състояние на дружеството и неговата ликвидност. Това е вследствие на финансовия риск, наложен чрез регулаторните и ценови условия, при които компанията е осъществявала дейността си. До средата на 2013 г. не са предприети действия за предотвратяване на негативните резултати. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев днес на пресконференция за актуалните проблеми в енергийния сектор. В нея участваха и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов и изпълнителният директор на "Национална електрическа компания" ЕАД Екатерина Истаткова.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни