newspapers 3488857

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Каним Ви на пресконференция на Национална електрическа компания на тема Състоянието на НЕК ЕАД, днес, от 15,00 ч., в Информационния център на ул. Триадица 8.

ПРЕСЦЕНТЪР

Благодарности от Български икономически форум

Благодарности от Български икономически форум

ДО НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

Днес, 03.12.2014 г., в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан новият изпълнителен директор на НЕК ЕАД г-н Петър Илиев.

Съгласно Устава на дружеството занапред Петър Илиев ще управлява и представлява НЕК ЕАД в отношенията й с всички бизнес партньори и държавни институции.

НЕК преведе 500 хил. лв. на "Топлофикация Сливен" ЕАД

Въпреки тежкото финансово състояние на Националната електрическа компания, на ТЕЦ "Сливен" днес бяха преведени 500 хил.лв. От началото на годината на "Топлофикация Сливен" ЕАД са изплатени над 80% от дължимите суми. Към останалите си контрагенти НЕК е изплащала средно около 58% от натрупаните задължения. Отговорност на ръководството на "Топлофикация Сливен" ЕАД е да се разплаща ритмично с контрагентите си. За да се гарантират здравето и безопасността на работещите в мини "Черно море" правителството разпореди на Българския енергиен холдинг да намери резерви и да осигури средства за заплати на миньорите. Миньорите не бива да бъдат използвани за икономически взаимоотношения между две частни фирми. НЕК ЕАД в качеството си на обществен доставчик на електрическа енергия няма търговски взаимоотношения с "Мини Черно море". Отговорност на "Топлофикация Сливен" ЕАД е да се разплаща със своите контрагенти, като в същото време не трябва да крие своята отговорност зад гърба на Държавата. Поради непоследователни и некомпетентни управленски решения и водената до момента ценова политика НЕК ЕАД е принудена да работи при изключително влошена финансова рамка. Още веднъж държим да бъде отбелязано, че НЕК ЕАД не е в никакви търговско-правни отношения с "Мини Черно море". Считаме за несправедливо както Обществения доставчик на електроенергия, така и миньорите, работещи в мините, да бъдат заложници на икономическо-правните отношения между субекти извън Държавата.

Мизия получи помощ от Национална електрическа компания

Ръководството и колективът на НЕК ЕАД предоставиха дарение на стойност 7 хил. лв. на нуждаещите се от гр. Мизия. Пострадалите от наводнението хора в град Мизия получиха храни от първа необходимост, които веднага започнаха да се раздават от Социалния патронаж на града. Собствениците на сто съборени от стихията къщи изцяло зависят от даренията, които постъпват в града. Директорът на Областния съвет на Български червен кръст в гр. Враца благодари за навременната помощ и изрази благодарност от името на ОС на БЧК и от името на засегнатите от природното бедствие хора за подкрепата и съпричастието от страна на НЕК ЕАД. НЕК ЕАД изразява готовност за допълнително съдействие до решаване на кризисната ситуация.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Благодарение на усилията на ръководството на НЕК ЕАД за подобряване на финансовото състояние и стабилизиране на компанията, политиката на правителството и законодателните мерки, очакваната загуба по предварителен финансов отчет от 334 млн.лв. за 2013 г бе сведена до 142 млн.лв.
Въпреки тези действия върху резултата на дружеството продължава негативното влияние от дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия от AES Марица изток 1 и КонтурГлобал Марица изток 3, както и на енергията от ВЕИ производители. Само за 2013 г. отрицателният ефект от дългосрочните договори е в размер на 240 млн.лв, а от ВЕИ производители в размер 130 млн.лв.
Задълженията на НЕК ЕАД към 31.12.2013 г. се дължат основно на некомпенсирани разходи за електроенергия от предходен период, инвестиционните разходи със собствени средства за АЕЦ Белене и за проекта Цанков камък.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни