tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Обявление

заповед № ЗАП-58/23.01.2020 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - Апартамент № 23, бл. 5, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД, който ще се проведе на 02.10.2019 г.

Документация

Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

∙ Апартамент № 21, бл. 5, ет. 1, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.;
∙ Апартамент № 28, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.;
∙ Апартамент № 6, бл. 1, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, долно селище, с площ от 40.02 кв.м.

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - част от апартамент 8, с площ от 21.17 кв.м, находящ се в гр. Пещера, ул. „Самоковите“ 6, бл.3, ет.1

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни