Провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
Силов трансформатор ТМГПУ – 70000/110/10,5 kV, находящ се на площадката на ВЕЦ «Момина клисура», с. Момина клисура, общ. Белово, собственост на НЕК ЕАД.

Документация