tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажбата на машини, съоръжения, МПС, пътностроителна механизация и специализирана техника, собственост на НЕК ЕАД

Обява за повторен търг за продажба на активи

Тр.документация за продажба на активи повторен търг

Търг с тайно наддаване за продажбата на 28 броя машини, съоръжения, МПС, пътностроителна механизация и специализирана техника, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартамент 4, находящ се в гр. Белово, бул.”Юндола” № 16, ет. 2, собственост на НЕК ЕАД.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажбата на гайковерт за главно уплътнение на реактор ВВЕР – 1000,собственост на НЕК ЕАД,находящ се в складовата база на площадка „Белене“

Документация за продажба на гайковерт

Препис-извлечение Протокол търг 31.08.18

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на гайковерт за главно уплътнение на реактор BBEP-1000 , собственост на НЕК ЕАД, находящ се в град Белене.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Препис извлечение Протокол търг 09.07.18г.

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на почивен дом “Енерго“ Ботаническа градина ,находящ се в землище Виница, община Варна. Търгът ще бъде проведен на 11.06.2018г.

Тръжна документация за наем на ПД Ботаническа градина 1

Протокол от работата на комисията за търгa

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 9 бр. бунгала и други 48 бр. ДМА, находящи се на територията на Къмпинг „Юг”, община Царево, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни