tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Протокол за работата на комисията за провеждане на търга

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на почивен дом“Енерго“Ботаническа градина,находящ се в землище Виница,община Варна

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДЕЦ Любимец – дълготрайни активи, задбалансови активи и материални запаси, находяща се в гр. Любимец, област Хасково

Покана за участие

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДЕЦ Любимец – дълготрайни активи, задбалансови активи и материални запаси, находяща се в гр. Любимец, област Хасково

Покана за участие

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДЕЦ Любимец – дълготрайни активи, задбалансови активи и материални запаси, находяща се в гр. Любимец, област Хасково

Покана за участие

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартамент № 7, находящ се на ул. „Атанас Войнов” № 1, село Катунци, община Сандански

Документация наем ап. с. Катунци

Нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 бр. апартаменти в гр. Белово и 1 бр. апартамент в с. Сестримо

 Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни