newspapers 3488857

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. "Веслец" №5, гр. София"

Реф. №: 18АС-219А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява22.05.2018 г.
Условия за участие22.05.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти13.06.2018 г.
Протокол27.06.2018 г.
Договор20.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на косачки и храсторези за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т60А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076137


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.05.2018 г.
Условия за участие16.05.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти07.06.2018 г.
Протокол22.06.2018 г.
Договор - ОП 111.07.2018 г.
Договор - ОП 411.07.2018 г.
Съобщение - прекратяване на ОП 311.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на изделия от метални нишки за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 18РП–Р60А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9075888


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява10.05.2018 г.
Условия за участие10.05.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти30.05.2018 г.
Протокол25.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Закупуване на ново обзавеждане за 9 бр. стаи и 9 бр. апартаменти – корпусна мебел, легла и мека мебел за ПД „Енерго -1“ Варна“

Реф. №: 18ИП-019А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9075554


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.05.2018 г.
Условия за участие02.05.2018 г.
Протокол23.05.2018 г.
Договор19.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Проектиране и изпълнение на шумопочистващ механизъм за решетките на изравнител "Клисура"

Реф. №: 18ИП-460А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073856


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.03.2018 г.
Условия за участие14.03.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.04.2018 г.
Протокол03.05.2018 г.
Договор30.05.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на хидромеханично оборудване за ВЕЦ "Мала Църква"

Реф. №: 18ИП-Х50А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073637


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.03.2018 г.
Условия за участие08.03.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.03.2018 г.
Протокол13.04.2018 г.
Договор11.05.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир “Белмекен”

Реф. №: 18ИП-Х60А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073361


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.02.2018 г.
Условия за участие27.02.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти14.03.2018 г.
Протокол04.04.2018 г.
Договор04.05.2018 г.

Покана

Наименование: „Доставка на природен газ за нуждите на ПОК „Енерго” Пампорово

Реф. №: 18ТП-490А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.02.2018 г.
Договор12.03.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в три обособени позиции"

Реф. №: 18ТП-119А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9072445


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява24.01.2018 г.
Условия за участие24.01.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти01.02.2018 г.
Протокол12.02.2018 г.
Договор ОП101.03.2018 г.
Договор ОП201.03.2018 г.
Договор ОП301.03.2018 г.
Допълнително споразумение - ОП 219.03.2019 г.
Допълнително споразумение - ОП 319.03.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. "Веслец" №5, гр. София"

Реф. №: 17АС-219А113

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9072152


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.01.2018 г.
Условия за участие11.01.2018 г.
Протокол01.03.2018 г.
Съобщение - прекратяване23.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Ремонт на язви по бутални и указателни пръти в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-Р60А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.01.2018 г.
Приложения05.01.2018 г.
Приложение 1 към ТС - ОП 105.01.2018 г.
Приложение 1 към ТС - ОП 205.01.2018 г.
Приложение 2 към ТС - ОП 105.01.2018 г.
Приложение 2 към ТС - ОП 205.01.2018 г.
Приложение 3 към ТС - ОП 105.01.2018 г.
Приложение 3 към ТС - ОП 205.01.2018 г.
Протокол29.01.2018 г.
Договор - ОП 107.03.2018 г.
Договор - ОП 207.03.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на компютърна техника за нуждите на НЕК ЕАД"

Реф. №: 17ИП-219А101

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071789


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява21.12.2017 г.
Условия за участие21.12.2017 г.
Съобщение - прекратяване15.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в пет обособени позиции

Реф. №: 17TП-В19А106

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071247


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.12.2017 г.
Условия за участие06.12.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.12.2017 г.
Протокол15.01.2018 г.
Договор - ОП 516.02.2018 г.
Договор - ЛО401.03.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт асфалтова настилка по короната, пукнатини по площадка десен скат", язовирен район "Александър Стамболийски"

Реф. №: 17РП-В60А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071246


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.12.2017 г.
Условия за участие06.12.2017 г.
Протокол31.01.2018 г.
Договор15.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Омрежване на скат над технологичната площадка, язовирна стена "Цанков камък", язовирен район "Въча"

Реф. №: 17ИП-Х60А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071200


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.12.2017 г.
Условия за участие05.12.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти04.01.2018 г.
Протокол22.01.2018 г.
Договор09.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт на сегментен затвор на основен изпускател язовир "Батак", яз.район "Батак"

Реф. №: 17РП-460А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071202


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.12.2017 г.
Условия за участие05.12.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти16.01.2018 г.
Протокол20.02.2018 г.
Договор03.04.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ "Бял извор"; ХТК по каскада "Арда" подрайон "Ивайловград"

Реф. №: 17АС-М19А104

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9070282


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява13.11.2017 г.
Условия за участие13.11.2017 г.
Съобщение-промяна дата на отваряне на оферти29.11.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти04.12.2017 г.
Протокол14.12.2017 г.
Договор03.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на клинов шибър с електрическо задвижване за ХГ2 във ВЕЦ "Бял извор"

Реф. №: 17ИП-150А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9070035


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.11.2017 г.
Условия за участие06.11.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти16.11.2017 г.
Протокол08.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции в 8 (осем) обособени позиции":
Обособена позиция №1 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №2 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №3 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №4 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №5 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №6 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №7 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №8 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Реф. №: 17ФС-414А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9069800


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява30.10.2017 г.
Условия за участие30.10.2017 г.
Протокол05.12.2017 г.
Договор - ОП 216.02.2018 г.
Договор - ОП 316.02.2018 г.
Договор - ОП 516.02.2018 г.
Договор - ОП 716.02.2018 г.
Договор - ОП 816.02.2018 г.
Договор - ОП 123.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Реконструкция на работен затвор на основен изпускател - язовир "Кокаляне"

Реф. №: 17ИП-Х60А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9069742


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.10.2017 г.
Условия за участие27.10.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти09.11.2017 г.
Протокол29.11.2017 г.
Договор09.02.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни