newspapers 3488857

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Осигуряване на ІР свързаност за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9063178


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.04.2017 г.
Условия за участие07.04.2017 г.
Разяснения13.04.2017 г.
Протокол17.05.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Осигуряване на далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9062979


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.04.2017 г.
Условия за участие04.04.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.04.2017 г.
Протокол16.05.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Осигуряване на далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9063022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.04.2017 г.
Условия за участие04.04.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.04.2017 г.
Протокол19.05.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Почивен дом "Пчелина", с. Ковачевци"

Реф. №: 17ТП-219А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9061834


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.02.2017 г.
Условия за участие27.02.2017 г.
Протокол11.04.2017 г.
Договор18.05.2017 г.
Допълнително споразумение28.03.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт и пренавиване на асинхронни ел. двигатели за номинално напрежение 220/380 V и номинална честота 50 Hz, използвани за задвижване на съоръжения" в Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 16РП–Р50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9061090


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.02.2017 г.
Условия за участие02.02.2017 г.
Протокол02.03.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Извършване на преводачески услуги от български на руски и/или английски език и от руски и/или английски на български език под формата на писмени преводи във връзка с доставка на ядрено оборудване и арбитражни производства

Реф. №: 17АС–Г19А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060955


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.01.2017 г.
Условия за участие - преводи27.01.2017 г.
Протокол01.03.2017 г.
Договор24.03.2017 г.

Покана

Наименование: Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак“

Реф. №: 16ТП-В19А100-ЛО4


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.01.2017 г.
Протокол03.02.2017 г.
Договор01.03.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изготвяне на проекти за нуждите на НЕК ЕАД в 5 (пет) обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Проектиране на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала – във ВЕЦ "Батак";
Обособена позиция №2 – Проектиране на рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции №1 и №2 в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №3 – Проектиране на нова тръбна линия за подаване на охлаждаща вода на ХГ в компенсаторен режим в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №4 – Проектиране за укрепване и биологична рекултивация на свлачище в района на ВЕЦ във ВЕЦ "Цанков камък";
Обособена позиция №5 – Проект за възстановяване на настилка и конструкция мост, вертикална планировка – бетонова площадка ВЕЦ "Ивайловград"

Реф. №: 16ИП-450А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060461


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.01.2017 г.
Условия за участие05.01.2017 г.
Приложения - ОП-105.01.2017 г.
Приложения - ОП-205.01.2017 г.
Приложения - ОП-405.01.2017 г.
Протокол01.02.2017 г.
Договор - ОП 108.03.2017 г.
Договор - ОП 308.03.2017 г.
Договор - ОП 408.03.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за срок от една година"

Реф. №: 16TП-У19А104

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060264


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява23.12.2016 г.
Условия за участие23.12.2016 г.
Разяснения29.12.2016 г.
Протокол24.01.2017 г.
Договор14.02.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Почивен комплекс "Енерго-Пампорово"
Обособена позиция 2 – Обекти в гр. София и с. Долни Пасарел
Обособена позиция 3 – Обекти в гр. Пловдив, гр. Кричим и с. Михалково
Обособена позиция 4 – Обекти в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак
Обособена позиция 5 – Обекти в гр. Кърджали и гр. Ивайловград

Реф. №: 16ТП-В19А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059781


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.12.2016 г.
Условия за участие12.12.2016 г.
Протокол10.01.2017 г.
Договор ОП 523.01.2017 г.
Договор ОП 106.02.2017 г.
Договор ОП 306.02.2017 г.
Договор ОП 214.02.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Инжектиране и саниране на преливник на язовирната стена на ВЕЦ "Луковит"

Реф. №: 16РП–Х50А049

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059211


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.11.2016 г.
Условия за участие29.11.2016 г.
Промяна - отваряне на оферти14.12.2016 г. 10:00 ч.
Информация удължаване на срока за получаване на оферти16.12.2016 г.
Протокол18.01.2017 г.
Договор10.02.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт на пожароизвестителни инсталации в две обособени позиции - реф.№16ИП-550А037, както следва:
Обособена позиция 1 - Ремонт пожароизвестителна система на ведомствени блокове на ВЕЦ "Студен кладенец";
Обособена позиция 2 – Сигнализация и управление на ПГИ с СО2 на ХГ1 и ХГ2 – изпълнение на проект на ВЕЦ "Цанков камък"

Реф. №: 16ИП-550А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058915


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява09.11.2016 г.
Условия за участие09.11.2016 г.
Работен проект09.11.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.11.2016 г.
Протокол06.01.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на резервни части за пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, пожарни кранове, части за аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на газ СО2 за осигуряване на авариен резерв в обектите на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 16РП-Р50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058338


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА08.11.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ08.11.2016 г.
Протокол29.11.2016 г.
Договор23.01.2017 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Подновяване на правото за ползване за антивирусна защита "ESET Endpoint Antivirus"

Реф. №: 16ИТ-Х19А085

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058299


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.11.2016 г.
Условия за участие07.11.2016 г.
Протокол21.11.2016 г.
Договор13.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Изготвяне на експертни становища за актуализацията на работния проект за „Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

Реф. №: 16ИП-У19А084

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.10.2016 г.
Условия за участие26.10.2016 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за удължаване на оферти08.11.2016 г.
Протокол16.11.2016 г.
Договор29.11.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на инфрачервен спектрофотометър за химическа лаборатория и модул в две обособени позиции", както следва:
Обособена позиция 1: Модул за измерване на киселинност на газ SF6
Обособена позиция 2: Инфрачервен спектрофотометър за химическа лаборатория

Реф. №: 16ИП-Х50А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057285


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява10.10.2016 г.
Условия за участие10.10.2016 г.
Разяснения11.10.2016 г.
Протокол31.10.2016 г.
Договор17.11.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир "Белмекен"

Реф. №: 16ИП-А60А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057079


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.10.2016 г.
Условия за участие03.10.2016 г.
Протокол05.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Проектиране и изграждане на ЛСО(локална система за оповестяване) в три обособени позиции"
Обособена позиция №1: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Кърджали" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №2: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Цаков камък" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №3: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Студен кладенец" - проектиране и изграждане“

Реф. №: 16ИП-У50А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056857


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.09.2016 г.
Условия за участие26.09.2016 г.
Разяснения12.10.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.10.2016 г.
Протокол09.11.2016 г.
Договор - ОП 101.12.2016 г.
Договор - ОП 201.12.2016 г.
Договор - ОП 301.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на 2 бр. табла за температурен контрол на ХГ2 и ХГ3 с контролер за ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 16ИП-Т50А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056728


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява20.09.2016 г.
Условия за участие20.09.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти04.10.2016 г.
Протокол21.10.2016 г.
Договор09.11.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Укрепване и преустройство на средния корпус и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 16ИП-019А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056553


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.09.2016 г.
Условия за участие15.09.2016 г.
Разяснения17.09.2016 г.
Приложение 117.09.2016 г.
Приложение 217.09.2016 г.
Приложение 517.09.2016 г.
Приложение 317.09.2016 г.
Приложение 417.09.2016 г.
Разяснения20.09.2016 г.
Протокол25.10.2016 г.
Договор02.12.2016 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни