newspapers 3488857

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт на свод на входна шахта на десен основен изпускател и подмяна на метални решетки при входни шахти на ляв и десен основен изпускател на язовир "Голям Беглик"

Реф. №: 19РП-Т60А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090176


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.07.2019 г.
Условия за участие11.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти26.07.2019 г.
Протокол07.08.2019 г.
Договор24.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изработване и доставка на заготовки и материали за изработване на демонтажно – компенсаторни връзки на сферичните шибъри на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-350А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090046


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.07.2019 г.
Условия за участие08.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.07.2019 г.
Протокол05.08.2019 г.
Договор - ОП 104.09.2019 г.
Договор - ОП 204.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт на покривна конструкция на машинна зала във ВЕЦ "Въча 1"

Реф. №: 19РП-450А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089922


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.07.2019 г.
Условия за участие04.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти01.08.2019 г.
Протокол10.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Саниране на 12 броя опорни блокове и 136 броя бетонови поставки на напорния тръбопровод във ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 19РП-450А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089908


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.07.2019 г.
Условия за участие04.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти31.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти08.08.2019 г.
Протокол02.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка и монтаж на климатици в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-У19А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089837


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2019 г.
Условия за участие02.07.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.
Договор - ОП 112.09.2019 г.
Договор - ОП 212.09.2019 г.
Договор - ОП 312.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изграждане на локални оповестителни системи за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-260А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089843


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2019 г.
Условия за участие02.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти25.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти08.08.2019 г.
Протокол21.08.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"

Реф. №: 19АС-В19А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089674


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.06.2019 г.
Условия за участие27.06.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.
Договор08.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Довършителни строителни работи – ПАВЕЦ "Чаира" – сграда до технически архив"

Реф. №: 19ИП-У50А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089657


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.06.2019 г.
Условия за участие26.06.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти31.07.2019 г.
Протокол28.08.2019 г.
Договор05.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Рехабилитация на тръбопровод във ВЕЦ "Троян 1"

Реф. №: 19ИП-050А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090195


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява24.06.2019 г.
Условия за участие24.06.2019 г.
Разяснения05.07.2019 г.
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти11.07.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции":
Обособена позиция 1: "Ремонт и АКП на 9 броя клапи и щитове на яз. "Студен кладенец"
Обособена позиция 2: "Полагане на антикорозионно покритие (АКП) на Нова водна кула при ПС "Ханово", Язовирен район "Овчарица"

Реф. №: 19РП-260А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089473


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява21.06.2019 г.
Условия за участие21.06.2019 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти15.07.2019 г.
Протокол30.08.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на електродомакински уреди за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-060А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089092


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.06.2019 г.
Условия за участие11.06.2019 г.
Протокол10.07.2019 г.
Договор - ОП 107.08.2019 г.
Договор - ОП 207.08.2019 г.
Договор - ОП 307.08.2019 г.
Договор - ОП 407.08.2019 г.
Договор - ОП 507.08.2019 г.
Договор - ОП 607.08.2019 г.
Договор - ОП 707.08.2019 г.
Договор - ОП 807.08.2019 г.
Договор - ОП 907.08.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на газьол за складово-битови помещения в гр. София ул."Мими Балканска" 5 и административна сграда ЯР "Голям Беглик" за НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19ТП-460А021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.06.2019 г.
Договор27.06.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. "Веслец" № 5, гр. София"

Реф. №: 19АС-019А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9088708


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява30.05.2019 г.
Условия за участие30.05.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.06.2019 г.
Протокол05.07.2019 г.
Договор22.07.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на постелъчен инвентар, покривки за маси и хавлиени кърпи за почивните домове на НЕК ЕАД"

Реф. №: 19АС-490А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9088287


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.05.2019 г.
Условия за участие14.05.2019 г.
Протокол07.06.2019 г.
Договор25.06.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на смазки и греси в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-450А012


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.05.2019 г.
Договор - ОП 130.05.2019 г.
Договор - ОП 230.05.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на уреди в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на твърдомер;
Обособена позиция 2: Уред, измервателен, комбиниран контури и заземители, РБ "Батак"

Реф. №: 19ИП-550А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9087276


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.04.2019 г.
Условия за участие08.04.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.04.2019 г.
Протокол22.05.2019 г.
Договор - ОП 117.06.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в обособени позиции"

Реф. №: 19АС-В19А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9087137


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.04.2019 г.
Условия за участие02.04.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти15.04.2019 г.
Протокол23.05.2019 г.
Договор - ОП 406.06.2019 г.
Договор - ОП 112.06.2019 г.
Договор - ОП 212.06.2019 г.
Договор - ОП 312.06.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 19ИП-У19А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9087086


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.03.2019 г.
Условия за участие29.03.2019 г.
Чертежи29.03.2019 г.
Протокол22.04.2019 г.
Договор21.05.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Предварителни проучвания за обект "Аварийно водоснабдяване на гр. София по водопровод "Искър" с водовземане от язовир "Кокаляне"

Реф. №: 19ИП-М60А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9086612


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.03.2019 г.
Условия за участие12.03.2019 г.
Протокол03.05.2019 г.
Договор11.06.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на товарозахващащи приспособления за извършване на товаро-разтоварни работи на площадка Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.03.2019 г.
Приложения12.03.2019 г.
Протокол12.03.2019 г.
Договор02.04.2019 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни