newspapers 3488857

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Събиране на оферти с обява

Наименование: Изграждане на битова канализационна мрежа за сградите на НЕК ЕАД на площадка "Чаира" по съществуващ проект, съпроводено с доставка и монтаж на ПСОВ

Реф. №: 18ИП-050А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9084885


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.01.2019 г.
Условия за участие15.01.2019 г.
Протокол06.03.2019 г.
Съобщение18.06.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД за срок от две години"

Реф. №: 19ТП-Т19А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9084873


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.01.2019 г.
Условия за участие14.01.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти23.01.2019 г.
Протокол26.02.2019 г.
Договор14.03.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД за срок от две години"

Реф. №: 18ТП-Т19А076

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9083812


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.12.2018 г.
Условия за участие03.12.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти14.12.2018 г.
Протокол04.01.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в обособени позиции

Реф. №: 18ТП-В19А077

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9083178


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.11.2018 г.
Условия за участие16.11.2018 г.
Инфорация 27.11.2018 г.
Протокол06.12.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-В19А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9083326


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.11.2018 г.
Условия за участие07.11.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.11.2018 г.
Протокол06.12.2018 г.
Договор11.01.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на косачки и храсторези за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Т60А075

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9082625


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява31.10.2018 г.
Условия за участие31.10.2018 г.
Протокол22.11.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на ламарини в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-У19А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9082558


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява30.10.2018 г.
Условия за участие30.10.2018 г.
Разяснения06.11.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти по ОП 212.11.2018 г.
Протокол27.11.2018 г.
Договор - ОП 114.12.2018 г.
Съобщение - прекратяване на ОП 214.12.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Почистване на наноси, изработка и монтаж на предпазна решета пред ОИ, яз. "Луковит", яз. Район "Ал. Стамболийски"

Реф. №: 18ИП-460А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9083507


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява30.10.2018 г.
Условия за участие30.10.2018 г.
Приложения30.10.2018 г.
Разяснение по чл. 189 от ЗОП07.11.2018 г.
Разяснения16.11.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти26.11.2018 г.
Протокол21.12.2018 г.
Договор12.03.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на ново задвижване на 1 фаза за МП 400 kV"

Реф. №: 18ИП-350А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9082352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.10.2018 г.
Условия за участие16.10.2018 г.
Информация за удължаване на срока за отваряне на оферти25.10.2018 г.
Протокол12.11.2018 г.
Договор13.12.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на дървен материал" в обособени позиции

Реф. №: 18РП-В50А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9081346


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява01.10.2018 г.
Условия за участие01.10.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти11.10.2018 г.
Протокол05.11.2018 г.
Договор16.11.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в осем обособени позиции

Реф. №: 18АС-В19А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9080767


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява13.09.2018 г.
Условия за участие13.09.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.09.2018 г.
Протокол03.10.2018 г.
Съобщение - прекратяване на ОП 3 и 809.10.2018 г.
Договор - ОП 105.11.2018 г.
Договор - ОП 205.11.2018 г.
Договор - ОП 505.11.2018 г.
Договор - ОП 605.11.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на изделия от метални нишки за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 г. за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-460А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9079820


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява20.08.2018 г.
Условия за участие20.08.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти04.09.2018 г.
Протокол02.10.2018 г.
Договор09.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Двугодишна доставка на чакъл, пясък и натрошен камък за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9079342


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.08.2018 г.
Условия за участие07.08.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.08.2018 г.
Протокол18.09.2018 г.
Договор15.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Двугодишна доставка на цимент за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-Р60А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9078888


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява25.07.2018 г.
Условия за участие25.07.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти14.08.2018 г.
Протокол23.08.2018 г.
Договор03.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изграждане на битова канализационна мрежа за сградите на НЕК ЕАД на площадка "Чаира" по съществуващ проект, съпроводено с доставка и монтаж на ПСОВ"

Реф. №: 18ИП-050А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9078675


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2018 г.
Условия за участие02.07.2018 г.
Информация - удължаване на срока за получаване на оферти19.07.2018 г.
Протокол20.08.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Прединвестиционно проучване за подмяна на бързопадащ таблен затвор на ГНД за ВЕЦ "Пасарел", яз. район "Искър"

Реф. №: 18ИП-Р60А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9077540


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие21.06.2018 г.
Обява21.06.2018 г.
Снимков материал21.06.2018 г.
Поглед откъм водната страна21.06.2018 г.
Схема на достъп на шахтата на БПЗ21.06.2018 г.
Схема на началото на ГНД ВЕЦ Пасарел21.06.2018 г.
Табла и напомпващо уплътнение21.06.2018 г.
Работен план на горната част на савачната кула21.06.2018 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти27.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти27.06.2018 г.
Разяснения27.07.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти02.10.2018 г.
Протокол16.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Ремонт на 1 фаза от високомощен прекъсвач АВВ тип HPL 400, задвижване BLG 1002, ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 18РП-150А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076821


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.06.2018 г.
Условия за участие05.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти15.06.2018 г.
Протокол25.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изпълнение по проект на вентилационни инсталации във ВЕЦ "Пещера"

Реф. №: 18ИП-Х50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076757


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява01.06.2018 г.
Условия за участие01.06.2018 г.
Работен проект - част Отопление и вентилация01.06.2018 г.
Работен проект - част Електро01.06.2018 г.
Работен проект - част Пожарна безопасност01.06.2018 г.
Схема - ОВ01.06.2018 г.
Схеми - Електро01.06.2018 г.
Вент. 520 ОВ01.06.2018 г.
Вент. 531.7 ОВ01.06.2018 г.
Вент. 520 Ел.01.06.2018 г.
Вент. 531.7 Ел.01.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти26.06.2018 г.
Протокол02.08.2018 г.
Договор14.09.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-260А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076753


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява01.06.2018 г.
Условия за участие01.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти03.07.2018 г.
Протокол23.08.2018 г.
Съобщение отмяна избор на изпълнител ОП 209.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на газанализатори и уреди за проверка употребата на алкохол в две обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Р50А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076386


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява22.05.2018 г.
Условия за участие22.05.2018 г.
Разяснения01.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти12.06.2018 г.
Протокол27.06.2018 г.
Договор - ОП 127.07.2018 г.
Договор - ОП 227.07.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни