newspapers 3488857

Проведени пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: „Актуализация на проект за „Възстановяване на водоплътността и конструктивната сигурност на преливника на язовирна стена „Розов кладенец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2020 г.
Индикативно предложение13.04.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Доставка на ръчни инструменти за нуждите на дирекция "Производство и търговия"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение01.04.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Доставка на помпи потопяеми за яз. стена „Доспат“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.03.2020 г.
Техническа спецификация26.03.2020 г.
Индикативно предложение образец26.03.2020 г.
Индикативно предложение26.03.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Осъществяване на технически надзор от лицензирано лице на съоръжения с повишена опасност (бутилки със сгъстен въздух) към въздушни дихателни апарати, собственост на Предприятие „Водноелектрически централи“ към НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение24.03.2020 г.
Индикативно предложение24.03.2020 г.
Индикативно предложение24.03.2020 г.
Индикативно предложение24.03.2020 г.
Индикативно предложение24.03.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка и монтаж на модули пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
техническа спецификация23.03.2020 г.
Покана23.03.2020 г.
Индикативно предложение образец23.03.2020 г.
Индикативно предложение23.03.2020 г.
Индикативно предложение23.03.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на крепежи и крепежни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.03.2020 г.
Техническа спецификация12.03.2020 г.
Индикативно предложение образец12.03.2020 г.
Индикативно предложение12.03.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на консервационни и лаково-бояджийски материали за преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) на площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.03.2020 г.
Индикативно предложение06.03.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Анализ на резултати от химични анализи за едногодишен период и актуализация на бъдещи годишни програми на предприятие „Язовири и каскади“ за изследване на води от язовирни стени от системата на НЕК ЕАД“

Реф. №: 20ИП-В60А009


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.03.2020 г.
Индикативно предложение05.03.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Язовир "Цанков камък" - изготвяне на работен проект за разширение на съществуваща пиезометрична КИС в долината на р. Гашня, язовирен район "Въча"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение25.02.2020 г.
Индикативно предложене25.02.2020 г.

Пазарна Консултация

Наименование: „IP телефония на Предприятие ВЕЦ – проектиране и изграждане“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация25.02.2020 г.
Покана за пазарна консултация25.02.2020 г.
Покана за пазарна консултация25.02.2020 г.
Индикативно предложение25.02.2020 г.
Индикативно предложение25.02.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ "Пещера"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие11.02.2020 г.
Индикативно предлжение11.02.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на еластични метално - пластмасови сегменти (ЕМПС) за ВЕЦ/ПАВЕЦ в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Запитване05.02.2020 г.
Запитване05.02.2020 г.
Индикативно предлжение05.02.2020 г.
Индикативно предлжение05.02.2020 г.
Индикативно предлжение05.02.2020 г.
Индикативно предлжение05.02.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Язовир „Цанков камък“ – изготвяне на работен проект за разширение на съществуващата пиезометрична КИС в долината на р. Гашня, язовирен район „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.01.2020 г.
Приложение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на електрически материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.01.2020 г.
ТС31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.
Индикативно предлжение31.01.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи- 2 броя, ВЕЦ „Ивайловград“;
Обособена позиция № 2: ВЕЦ „Мала Църква“ Операторска станция- 1 брой- доставка на хардуер, софтуер и лицензи;
Обособена позиция № 3: ВЕЦ „Мала църква“ – Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостанционни съоръжения


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.01.2020 г.
Техническа спецификация - ОП 223.01.2020 г.
Техническа спецификация - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 223.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 223.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ДОСТАВКА НА ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Реф. №: 19ИП-050А045


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация14.01.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на софтуерни лицензии за нуждите на Национална електрическа компания /НЕК/ ЕАД в обособени позиции“

Реф. №: 19 ИП-Р19А053


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация14.01.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на автокран за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19ИП-Т60А055


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация 113.01.2020 г.
Пазарна консултация 213.01.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на помпи и компресор в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-В50А030


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация - ОП 112.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 412.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 512.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 912.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 1112.11.2019 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Двугодишна доставка на инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-050А044


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация - ОП 13 и 1412.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 1512.11.2019 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни