newspapers 3488857

Проведени пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.07.2020 г.
Техническа спецификация06.07.2020 г.
Индикативно предложение образец06.07.2020 г.
Съобщение06.07.2020 г.
Индикативно предложение06.07.2020 г.
Индикативно предложение06.07.2020 г.
Индикативно предложение06.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Видима“ – Сух силов трансформатор 6,3/0,4 kV 100 kVA за собствени нужди на централата – доставка"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация03.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка и внедряване на единна автоматизирана система за документооборот, интегриране на действащите в НЕК ЕАД деловодни системи, обучение и поддръжка“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Ремонт на ремонтен затвор на ОИ, язовир "Луковит"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец03.07.2020 г.
Уведомление03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „БУ Пловдив - Възстановяване сграда на отдел ПССН“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.07.2020 г.
Техническа спецификация01.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец01.07.2020 г.
Индикативно предложение01.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Идейни проекти за изграждане на съоръжения за осигуряване на оводняващи водни количества при язовирни стени „Кърджали”, „Ивайловград”, „Кричим”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец01.07.2020 г.
Индикативно предложение01.07.2020 г.
Индикативно предложение01.07.2020 г.
Индикативно предложение01.07.2020 г.
Индикативно предложение01.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати - два броя, язовирен район "Овчарица"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение01.07.2020 г.
Индикативно предложение01.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на инструменти за нарязване на външна или вътрешна резба за нуждите на Предприятие ВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение30.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта30.06.2020 г.
Индикативно предложение30.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта30.06.2020 г.
Индикативно предложение30.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта30.06.2020 г.
Индикативно предложение30.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на инструменти за стругове и фрези за нуждите на Предприятие ВЕЦ"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение30.06.2020 г.
Индикативно предложение30.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на свредла и боркорони за нуждите на Предприятие ВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец29.06.2020 г.
Индикативно предложение29.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Двугодишна доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация24.06.2020 г.
Покана24.06.2020 г.
Приложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на еталон за ток и напрежение“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Запитване24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Запитване24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на инструменти за пробиване на металите за нуждите на Предприятие ВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Запитване24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Запитване24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Запитване24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Запитване24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на челен товарач“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.06.2020 г.
Техническа спецификация24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на кабели за нуждите на П ВЕЦ за срок от две години“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта24.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „БУ Пловдив – Ремонт покрив РМЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.
Индикативно предложение24.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: ПАВЕЦ "Чаира" - Прекъсвачи 420 kV за изводи "Алабак" и "Крива река" - 2 бр. - доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.06.2020 г.
Техническа спецификация17.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец17.06.2020 г.
Индикативно предложение17.06.2020 г.
Индикативно предложение17.06.2020 г.
Чертеж17.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Момина клисура” - Доставка на куплиращи болтове за работното колело на ХГ1“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация17.06.2020 г.
Индикативно предложение17.06.2020 г.
Приложение към Индикативно предложение17.06.2020 г.
Индикативно предложение17.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на релейни защити в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение16.06.2020 г.
Индикативно предложение16.06.2020 г.
Индикативно предложение16.06.2020 г.
Индикативно предложение16.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на уплътнения, ремъци и изолационни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Приложение 1 към Индикативно предложение12.06.2020 г.
Приложение 2 към Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Допълнение към Индикативно предложение12.06.2020 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни