newspapers 3488857

Проведени пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1” в обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативни предложения12.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на Предприятие ВЕЦ"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.06.2020 г.
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: " Доставка на електромеханични инструменти и части за ръчни инструменти за нуждите на Предприятие ВЕЦ"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на части за косачки и верижни триони“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Ремонт на бойлерна инсталация в сградата на ПД "Енерго" Приморско”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.06.2020 г.
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Количествена сметка11.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на електрически табла за нуждите на П ВЕЦ, за срок от 2 години"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Двугодишна доставка на електрографитни четки за хидрогенераторите към Предприятие ВЕЦ"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Приложение към Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на оборудване е аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие ВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Запитване11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Двугодишна доставка на металорежещи инструменти и консумативи за нуждите на Предприятие ВЕЦ"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.06.2020 г.
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на резервни части за управляващи системи“
Обособена позиция 1 „Доставка на резервни части за управляващите системи на ВЕЦ „Кричим“, ПАВЕЦ „Орфей“, ВЕЦ „Студен кладенец“, ВЕЦ „Кърджали“, ВЕЦ „Ивайловград“ и ВЕЦ „Въча2“.
Обособена позиция 2 „Доставка на резервни части за управляващите системи на ВЕЦ „Тешел“, ВЕЦ „Девин“ и ВЕЦ „Цанков камък“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Презентация 11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Индикативно предложение11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта11.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Индикативно предложение12.06.2020 г.
Потвърждаване на оферта12.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование:  „Ремонт покрив ниска част АСБ „момина Клисура“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.06.2020 г.
Техническа спецификация09.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец09.06.2020 г.
Индикативно предложение09.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на високоволтови предпазители за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация09.06.2020 г.
Индикативно предложение - образец09.06.2020 г.
Индикативно предложение09.06.2020 г.
Индикативно предложение09.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на автобуси за нуждите на НЕК ЕАД“ в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - ОП 109.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 109.06.2020 г.
Индикативно предложение ОП 1 - образец09.06.2020 г.
Покана ОП 209.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 209.06.2020 г.
Индикативно предложение ОП 2 - образец09.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 109.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 109.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 209.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 209.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 209.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 209.06.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 209.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Експертно становище и участие в експертен технически съвет на НЕК ЕАД на тема: Състояние и извършени ремонтни мероприятия по облицован участък на река Гашня, част от язовир „Цанков камък“:


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.06.2020 г.
Техническа спецификация02.06.2020 г.
Образец на индикативно предложение02.06.2020 г.
Уведомление02.06.2020 г.
Индикативно предложение02.06.2020 г.
Индикативно предложение02.06.2020 г.
Индикативно предложение02.06.2020 г.
Индикативно предложение02.06.2020 г.
Индикативно предложение02.06.2020 г.
Запитване02.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Момина клисура“ - Доставка на гайки от натягаща система „Суперболт” за ХГ1 и ХГ2“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.06.2020 г.
Техническа спецификация01.06.2020 г.
Приложения01.06.2020 г.
Индикативно предложение образец01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Експертно становище и участие в експертен технически съвет (ЕТС) на НЕК на тема: Състояние на основния изпускател на яз. стена „Цанков камък“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.06.2020 г.
Техническа спецификация01.06.2020 г.
Индикативно предложение образец01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Услуги по оценка на състояние на съоръжения в обособени позиции, предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в частта по обособена позиция с предмет:“Оглед на водна кула за ВЕЦ „Пещера“, язовирен район „Батак“ 01.06.2020 г.
Индикативно предложение за обосбена позиция с предмет:“Оглед на водна кула за ВЕЦ „Пещера“, язовирен район „Батак“ 01.06.2020 г.
Индикативно предложение за обособена позиция с предмет:“Оглед на водна кула за ВЕЦ „Пещера“, язовирен район „Батак“ 01.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Обследване на сводов мост на язовир „Розов Кладенец“ и изготвяне на работен проект“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.06.2020 г.
Индикативно предложение01.06.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на високоволтови предпазители за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“, за срок от две години“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация23.04.2020 г.
Индикативно предложение23.04.2020 г.
Индикативно предложение23.04.2020 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни