Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. август 2020 г. е 131,34 лв. /МВтч.