newspapers 3488857

Обявления

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, в поземлен имот, с местонахождение в Област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, , с идентификатор: № 39921.4.979.

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на „НОВ МАЛЪК ХИДРОАГРЕГАТ ВЪВ ВЕЦ РОСИЦА 1“ в поземлен имот, с местонахождение в област Велико Търново, община Сухиндол, с. Горско Косово, м. ЧИБЪРА, с идентификатор: № 17208.64.17.

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централата в поземлен имот, с местонахождение в област Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски №244 с идентификатор № 56784.504.1232

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

На 6 октомври 2022 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Целта на Регламента е предприемане на мерки за справяне с високите цени на електроенергията, следствие от увеличените цени на природен газ, недостиг в производството на електроенергия от атомни електроцентрали, ограничено производство от ВЕЦ и нарасналото потребление. Покачването на цените на пазарите на едро на електроенергия доведе до рязко покачване на цените на дребно на електроенергията в ЕС. Поради необходимостта от бърза и координирана реакция на равнището на Съюза е приет Регламент (ЕС) 2022/1854, който насърчава, подпомага и дава насоки на държавите-членки за подходящи координирани мерки за намаляване на търсенето на електроенергия. Намаляването на търсенето на национално равнище може да окаже положително въздействие върху цените на електроенергията в целия Съюз, тъй като пазарите на електроенергия са свързани и икономиите в една държава членка са от полза и за други държави членки. Поради това държавите членки следва да се стремят да намалят общото си брутно потребление на електроенергия от всички потребители.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за "задължение към обществото"

ТУ със задължения за ЗО

Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за "задължение към обществото" към дата 07.01.2022г.

ТУ с просрочени задължения за ЗО към 07.01.2022г.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни