newspapers 3488857

Обявления

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централата в поземлен имот, с местонахождение в област Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски №244 с идентификатор № 56784.504.1232

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

На 6 октомври 2022 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Целта на Регламента е предприемане на мерки за справяне с високите цени на електроенергията, следствие от увеличените цени на природен газ, недостиг в производството на електроенергия от атомни електроцентрали, ограничено производство от ВЕЦ и нарасналото потребление. Покачването на цените на пазарите на едро на електроенергия доведе до рязко покачване на цените на дребно на електроенергията в ЕС. Поради необходимостта от бърза и координирана реакция на равнището на Съюза е приет Регламент (ЕС) 2022/1854, който насърчава, подпомага и дава насоки на държавите-членки за подходящи координирани мерки за намаляване на търсенето на електроенергия. Намаляването на търсенето на национално равнище може да окаже положително въздействие върху цените на електроенергията в целия Съюз, тъй като пазарите на електроенергия са свързани и икономиите в една държава членка са от полза и за други държави членки. Поради това държавите членки следва да се стремят да намалят общото си брутно потребление на електроенергия от всички потребители.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за "задължение към обществото"

ТУ със задължения за ЗО

Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за "задължение към обществото" към дата 07.01.2022г.

ТУ с просрочени задължения за ЗО към 07.01.2022г.

Обявление

На основание чл. 128 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с утвърдената от КЕВР нова Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ), НЕК ЕАД стартира процедура за публично обсъждане на Проект на Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ.

Проект на Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.

Писмени предложения и коментари по проекта могат да бъдат изпращани до 01.11.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 5, ЦУ на НЕК ЕАД, Управление „Търговия с електрическа енергия“ и/или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Предвид въведените противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с COVID-19, публичното обсъждане на проекта ще се проведе дистанционно на 02.11.2021г. от 15:00 часа. Моля, желаещите да вземат участие в обсъждането да изпратят актуален електронен адрес, на който ще получат линк за видео връзка.

Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. октомври 2020 г. е 142,42 лв. /МВтч.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни