Пролетни годишни технически прегледи

Пролетни годишни технически прегледи

Във връзка с провеждането на годишни технически прегледи на хидросъоръженията на компанията ще бъдат извършени функционални проби с реално изпускане на водни количества от основните изпускатели на язовирите в язовирен район Голям Беглик в периода от 18.06.2024 г. до 20.06.2024 г.

Функционалните проби ще се осъществят при следния график:

18.06.2024 г. 09:00 - 16:00 ч. от язовир Голям Беглик

19.06.2024 г. 09:00 - 12:00 ч. от язовир Беглика

19.06.2024 г. 12:00 - 15:00 ч. от язовир Тошков чарк

20.06.2024 г. 10:00 – 11:00 ч. от язовир Караджа дере

20.06.2024 г. 11:00 – 13:00 ч. от язовир Широка поляна

20.06.2024 г. 13:00 – 14:00 ч. от язовир Дженевра

Целта на функционалните проби е да се провери техническото състояние на съоръженията. Манипулациите се извършват професионално от специалисти на Предприятие „Язовири и каскади“ в НЕК в изпълнение на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

Всички институции, имащи отношение, са информирани предварително по съответния ред.