НЕК бе домакин на делегация на направление Хидроенергетика на Axpo

Посещението бе част от програма за споделяне на най-добри практики и опит в областта на водната енергия

На 22 май НЕК бе домакин на представители на направление Хидроенергетика на Axpo в рамките на програма за споделяне на знания. Axpo, водещ производител на енергия от възобновяеми източници в Швейцария, експлоатира 4,330 MW водноелектрически и помпено-акумулиращи централи и е международен лидер в търговията с енергия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия.

Делегацията на Axpo се състоеше от Йорг Хувилер, ръководител на направление Хидроенергетика и биомаса; Даниел Лоосли, водещ инженер Хидроенергетика и биомаса; Емил Биери, ръководител Дигитална трансформация от направление Хидроенергетика на Axpo; и Милена Виденова, изпълнителен директор на Акспо България. Българската делегация бе ръководена от главния изпълнителен директор на НЕК Мартин Георгиев.

Експертите разгледаха напълно обновените помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен и водноелектрическа централа (ВЕЦ) Момина Клисура, язовир Белмекен и получиха актуална информация за проекта за възстановяване на ПАВЕЦ Чаира.

Това посещение е продължение на сътрудничество, започнало с посещение на официална делегация на НЕК в централата на Axpo в Швейцария през м. септември 2023 г. Там българските специалисти се запознаха с изграждането и експлоатацията на ПАВЕЦ Лимерн, която има сходни характеристики с ПАВЕЦ Чаира. Споделянето на експертен опит и най-добри практики в областта на хидроенергийните технологии и управление може да допринесе за по-ефективно и устойчиво производство на енергия, както и да подпомогне модернизацията и ефективната експлоатация на хидроенергийните съоръжения на двете компании.

„Сътрудничеството с Axpo играе важна роля, тъй като и двете компании се ангажират да насърчават възобновяемите енергийни източници и да допринасят за прехода към по-зелено енергийно бъдеще. Обменът на експертиза и най-добри практики осигурява добра основа за внедряване на авангардни технологии и ефективни експлоатационни стратегии, което гарантира непрекъснато усъвършенстване и иновации в хидроенергийния сектор", коментира Мартин Георгиев.

За Axpo

Axpo се ръководи от една-единствена цел - да осигури устойчиво бъдеще чрез иновативни енергийни решения. Axpo е най-големият производител на възобновяема енергия в Швейцария и международен лидер в търговията с енергия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия. Axpo съчетава опита и експертните познания на повече от 6,700 служители, които се ръководят от страстта си към иновации, сътрудничество и въздействаща промяна. Използвайки авангардни технологии, Axpo прави нововъведения, за да отговори на променящите се нужди на своите клиенти в над 30 държави в Европа, Северна Америка и Азия.

За НЕК

НЕК ЕАД е най-големият производител на електроенергия от възобновяеми източници в България.

Компанията е в основата на електроенергийната система на България, като произвежда електроенергия в 31 водноелектрически и помпено-акумулиращи водноелектрически централи с обща инсталирана производствена мощност от 2739 MW и помпена мощност от 932 MW. Гъвкавите производствени мощности на компанията имат ключова роля за гарантиране на сигурността на снабдяването и надеждността и сигурността на електроенергийната система на България. Със своята водноелектрическа енергия компанията допринася за постигането на целите за възобновяема енергия на страната в общия енергиен баланс.

НЕК експлоатира някои от най-големите язовири и хидроенергийни системи в страната, като прилага строги изисквания по отношение на безопасността и ефективността на тяхната експлоатация и поддръжка. Общият капацитет на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД, представлява 55% от общите контролирани водни ресурси в Република България.