ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК откри Център за професионално образование Зелена енергия

Центърът ще обучава по 14 ключови за енергетиката специалности

Националната електрическа компания откри своя Център за професионално обучение Зелена енергия в присъствието на Областния управител на гр. Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, председателя на НАПОО инж. Марияна Павлова, представители на академичната общност и браншовите синдикални организации. Центърът се намира на територията на Предприятие ВЕЦ в гр. Пловдив и в него ще се провеждат професионални обучения, преквалификация и повишаване на квалификацията на служителите на НЕК и външни лица по 10 ключови професии и 14 специалности в областта на енергетиката.

Зелена енергия разполага със собственa техническа учебна база, включително ремонтно-механичен цех с обособени работни места за обучение, химическа лаборатория, тренировъчна площадка, работилници и учебни зали. Центърът предоставя възможности за обучение и развитие в областта на зелената енергия, като се фокусира върху експертното знание, практически опит чрез реални проекти, насърчаване на иновациите, засилване на сътрудничеството между академичния свят и бизнеса и продължаване на приемствеността.

„Центърът за професионално обучение е важен фактор за успеха и конкурентното предимство на НЕК като най-големия производител от възобновяеми енергийни източници и оператор на системи за съхранение в страната“, каза изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев. „Уверен съм, че инвестицията в център Зелена енергия ще допринесе не само за повишаване на квалификацията и уменията на нашите служители, но и ще има висока добавена стойност за развитието на иновации и най-съвременни технологии в енергийния сектор в България.

Управителят на Предприятие ВЕЦ инж. Сивелин Сивов подчерта, че служителите на предприятието ще бъдат неразделна част от екипа, който ще поддържа и развива дейността на място. „Нека си пожелаем Центърът за професионално обучение да бъде едно зелено, неувяхващо стръкче в сърцето на компанията, да стане средище за усвояване на знания и умения, обмяна на опит и добри практики и осъществяване на приемственост“, допълни той.

Допълнителна информация

Центърът за професионално обучение Зелена енергия на НЕК е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по 10 професии и 14 специалности в областта на хидроенергетиката, електротехниката, строителството, механотехниката, екологията и икономиката.

За повече информация: https://nek.bg/index.php/bg/za-nas/cpo-zelena-energia