ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК продължава работата по възстановяване на ГНД Тешел

НЕК продължава работата по възстановяване на Главна напорна деривация (ГНД) Тешел. Деривацията е изпразнена и обезопасена и екип от експерти от НЕК е в процес на установяване на точния обем на нарушения участък. Екипът на НЕК ще потърси становище от водещи експерти от Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия с цел реализиране на най-доброто решение за възстановяване на облицовката на напорната деривация.

По отношение на нивото на язовир Доспат е важно да се подчертае, че завиреният обем на язовира е с обичайното си ниво на запълване за този период от годината. Няма опасност от неконтролирано изпускане на водни обеми. За осигуряване на ефективен контрол и намаляване на нивото на водния обем на язовира се работи по реализиране в кратки срокове на конкретни решения за безопасно отвеждане на водите от язовир Доспат към изравнител Тешел и водноелектрическите централи от каскада Доспат-Въча. Допълнителен инструмент за управление на нивото на язовира е контролиране на водните притоци чрез събирателните деривации и водохващанията. Всички действия, които НЕК предприема, осигуряват стриктен контрол върху водните ресурси и гарантират безопасност на населението и съоръженията.

За НЕК възстановяването на нормалната експлоатация на ГНД Тешел при спазване на всички мерки за безопасност за околната среда, населението и съоръженията е основен приоритет.

ПРЕСЦЕНТЪР