ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК осъществи мащабна акция по зарибяване на язовири

7 500 риби ще допринесат за намаляване на водораслите и избистрянето на водите на язовирите Голям беглик, Беглика и Дженевра

На 26 май 2023 г. Националната електрическа компания извърши мащабно зарибяване на язовирите Голям Беглик, Беглика и Дженевра, стопанисвани и експлоатирани от Предприятие Язовири и каскади на НЕК ЕАД. Зарибяването съответства на устойчивите цели на компанията за съхранение на биоразнообразието, опазването на природните богатства и отговорното управление на водните ресурси.

Целта на зарибителните дейности със 7 500 растителноядни риби – шаран, бял амур и толстолоб е да бъде извършено биологично почистване на водорасли в трите язовира. Рибите ще допринесат за естественото балансиране на съдържанието на планктон и хлорофил и ще окажат благоприятно въздействие на водоемите като цяло. Освен върху качеството на водата и биоразнообразието, биологичното почистване ще допринесе и за по-добрата експлоатация и поддръжка на съоръженията в язовирите и язовирните стени.

За зарибителен материал са избрани подходящи местни видове, които могат успешно да се адаптират към температурата на водата през зимния период на годината в язовирите в язовирен район Голям Беглик. Зарибяването се извърши с достатъчно големи риби, които са в голяма степен защитени от хищници във водоема. След адаптирането им към условията те ще започнат да се хранят с висша водна растителност.

ПРЕСЦЕНТЪР