ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Активно участие на НЕК в доброволни обществено значими каузи

Още от първите дни след големите наводнения в района на град Карлово служители на НЕК ежедневно обединяват усилия и участват като доброволци в разчистването на къщи, дворове и инфраструктура в село Богдан – едно от най-силно засегнатите населени места. Над 1488 човекочаса в помощ на пострадалите са вложени от компанията до момента за преодоляване на последиците от природното бедствие. За целите на разчистването НЕК осигурява и строителна механизация.

На 17 септември НЕК проведе и мащабна акция по почистването на бреговете на язовир Копринка. С участието на повече от 90 служители и техните семейства доброволците успяха да съберат близо 1 тон отпадъци. Акцията е част от доброволната кампания на НЕК, стартирала през 2021 г. за почистване на бреговете на язовирите, стопанисвани от компанията. В рамките на инициативата миналата година в началото на лятото служители на НЕК почистиха бреговата ивица на язовир Доспат.

Отчитайки ролята си в сектора и за обществото като най-голям производител на електроенергия от възобновяем източник – водата, Националната електрическа компания ще продължи да бъде активна в осъществяването на обществено значими каузи.

ПРЕСЦЕНТЪР

1

2