Покана

Наименование: "Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи Унипос, части за пожарогасителни инсталации, спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.02.2018 г.
Приложения19.02.2018 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти28.02.2018 г.