Покана

Наименование: „Проектиране на допълнителни заземителни инсталации в обособени позиции“
Обособена позиция 1 – „ВЕЦ „Алеко“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата мълниезащитна заземителна уредба на сградоцентрала и апаратна камера“.
Обособена позиция 2 – „ВЕЦ „Тополница“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата заземителна уредба“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.