Покана

Наименование: Доставка на материал за изработка на фланец-заглушка на коляновидния дифузор на ХА4 на ПАВЕЦ Чаира


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Чертеж19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.
Съобщение05.03.2024 г.