Покана

Наименование: Изготвяне на видеоклип за начален инструктаж на външни посетители в обектите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.02.2024 г.
Приложения12.02.2024 г.