Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения, използвани от НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2023 г.
Приложения24.11.2023 г.
Проект на договор24.11.2023 г.