Покана

Наименование: „Изготвяне на идеен проект за нов малък хидрогенератор във ВЕЦ Росица 1“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.11.2023 г.
Приложения08.11.2023 г.