Покана

Наименование: „Абонамент за сателитна комуникация посредством 18 броя собствени „TOOWAY" терминали за две години”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2023 г.
Приложения30.08.2023 г.