Покана

Наименование: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за външни посетители за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.05.2023 г.
Приложения22.05.2023 г.
Разяснение26.05.2023 г.