Покана

Наименование: 
„Закупуване на услуга за анализиране на пазарите на електрическа енергия, актуалните тенденции за тяхното развитие, последните новини в енергийния сектор и прогнозиране на цени на електрическа енергия за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.05.2023 г.
Приложения02.05.2023 г.