Покана

Наименование: „Доставка на части за поддържане и ремонтиране на метеорологичните станции, изградени около площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.03.2023 г.
Приложения27.03.2023 г.
Съобщение05.04.2023 г.
Съобщение12.04.2023 г.