Покана

Наименование: „Закупуване на дървен материал за ремонтни дейности по парапети и огради на ПД „Енерго“ Боровец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.03.2023 г.
Приложения17.03.2023 г.
Съобщение05.04.2023 г.