Покана

Наименование: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.03.2023 г.
Техническа спецификация01.03.2023 г.
Проект на договор01.03.2023 г.
Приложения01.03.2023 г.