Покана

Наименование: „Доставка на готов за използване бетон за нуждите на площадка „Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.02.2023 г.
Приложения28.02.2023 г.
Съобщение09.03.2023 г.
Съобщение17.03.2023 г.